Katedra Informatyki Ekonomicznej

Ogłoszenia

Terminy zaliczeń poprawkowych

Terminy zaliczeń są następujące (wszytkie odbędą się 18.09 w sali F117):

prog. kom - wykład, 11.30-12.00
prog. kom - ćwiczenia 12.10-12.50
technologie sieciowe - ćwiczenia 12.10-12.50
pozostałe sprawy - 13.00-13.30

generalnie są to jedyne terminy popraw - USOS zamyka się 24.09.
[Powrót do ogłoszeń]