Katedra Informatyki Ekonomicznej

Publikacje pracowników Katedry

2018

 • Spatial analysis and assessment of effectiveness of selected social services
  dr Karol Korczak
  The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings, M. Papież and S. Śmiech (Eds.), Foundation of the Cracow University of Economics
  Zakopane - 2018

  Współautorzy: Maciej Jewczak, Jadwiga Suchecka, Marek Melaniuk
  Dostępny po zalogowaniu
 • Project of using an in-home display as a graphical user interface for a home area network
  dr Marta R. Jabłońska
  Kaprint
  Lublin - 2018

  Współautorzy: Krzysztof Billewicz
 • Człowiek w cyberprzestrzeni. Wprowadzenie do psychologii Internetu
  dr Marta R. Jabłońska

  Łódź - 2018
  Dostępny po zalogowaniu
 • Komunikacja społeczna w samorządzie terytorialnym. Między Matrixem a Realem
  dr Paweł Nowak
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2018

  Współautorzy: Magdalena Kalisiak-Mędelska, Piotr Król

2017

 • Decyzje inwestycyjne w zakresie informatyzacji biznesu
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej
  Warszawa - 2017
  Dostępny po zalogowaniu
 • Analiza koncepcji spersonalizowanych ścieżek kształcenia
  dr Konrad Szymański
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Wrocław - 2017

  Współautorzy: Karol Korczak
 • Bankowość mobilna w Polsce — przegląd aplikacji, ranking, możliwości rozwoju
  dr Łukasz Zakonnik
  Przedsiębiorczość i zarządzanie
  Łódź - 2017

  Współautorzy: Konrad Niewiadomski
  Link do publikacji
 • Chmura obliczeniowa - możliwości wdrożenia w kontekście użycia popularnych platform
  dr Łukasz Zakonnik
  Ekonomiczne Problemu Usług nr 126
  Szczecin - 2017

  Współautorzy: Patryk Dobrosiński
  Link do publikacji
 • A computer-supported management of photographic documentation in plastic surgery - System development and its clinical application
  dr Karol Korczak
  Computers in Biology and Medicine 86 (2017) pp. 1–5
  New York, USA - 2017

  Współautorzy: Anna Kasielska-Trojan, Marian Niedźwiedziński, Bogusław Antoszewski
  Dostępny po zalogowaniu
 • Internet jako źródło informacji o zdrowiu i chorobach
  dr Karol Korczak
  Przedsiębiorczość i zarządzanie, Tom XVIII, Zeszyt 4, Część I, Agile Commerce – świat technologii i integracji procesowej, pod red. R. Patory, K. Kolasińskiej-Morawskiej, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
  Łódź-Warszawa - 2017
  Dostępny po zalogowaniu
 • Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia – uwarunkowania rozwoju w kontekście zastosowań ICT
  dr Karol Korczak
  Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, zeszyt 46/2017, wyd. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  Warszawa - 2017
 • Analiza koncepcji spersonalizowanych ścieżek kształcenia
  dr Karol Korczak
  Informatyka Ekonomiczna - Business Informatics 1(43) 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Wrocław - 2017

  Współautorzy: Konrad Szymański
 • Paradoksy e-zdrowia
  dr Karol Korczak
  Przedsiębiorczość i zarządzanie, Tom XVIII, Zeszyt 7, Część I, Nowoczesne tendencje w zarządzaniu ochroną zdrowia w Polsce, pod red. P. Skoczylasa, T. A. Karkowskiego, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
  Łódź-Warszawa - 2017
  Dostępny po zalogowaniu
 • Modelowanie danych temporalnych w relacyjnym modelu danych
  dr inż. Sebastian Łacheciński
  Informatyka Ekonomiczna. Business Informatics, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Wrocław - 2017
 • INFORMATION SECURITY INCIDENTS: A COMPARISON BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND POLAND, Economic and Social Development (Book of Proceedings), 20th International Scientific Conference on Economic and Social Development
  dr inż. Dominika Lisiak-Felicka
  Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia; City of Prague; Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland; University North, Koprivnica, Croatia.
  Croatia - 2017
  Dostępny po zalogowaniu
 • Cyberbezpieczeństwo urzędów gmin w województwie łódzkim, Przedsiębiorczość i zarządzanie, XVIII, zeszyt 4, część 1
  dr inż. Dominika Lisiak-Felicka
  Społeczna Akademia Nauk
  Łódź - 2017

  Współautorzy: Marcin Pytko
  Dostępny po zalogowaniu
 • Badania przeżywalności firm utworzonych w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Studium empiryczne dla Fundacji Inkubator, Monografie Politechniki Łódzkiej
  dr inż. Dominika Lisiak-Felicka
  Politechnika Łódzka
  Łódź - 2017

  Współautorzy: Szmit A., Szmit M.
  Dostępny po zalogowaniu
 • Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem informacji w podmiotach prowadzących działalność leczniczą, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVIII, zeszyt 4, część 2
  dr inż. Dominika Lisiak-Felicka
  Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk
  Łódź - 2017

  Współautorzy: Radosław Zajdel, Justyna Zajdel-Całkowska
  Dostępny po zalogowaniu
 • Modern Consumer in Cyberspace – Internet and Psychology Approach
  dr Marta R. Jabłońska
  Warsaw University of Technology
  Warszawa - 2017
  Dostępny po zalogowaniu
 • Digital Natives Towards Sponsored Online Hate Speech
  dr Marta R. Jabłońska
  SAN
  Łódź - 2017

  Współautorzy: B. Kozak
  Dostępny po zalogowaniu
 • Doświadczanie agresji słownej w cyberprzestrzeni wśród cyfrowych tubylców
  dr Marta R. Jabłońska
  Uniwersytet Szczeciński
  Szczecin - 2017
  Dostępny po zalogowaniu
 • Consumer needs and implementation of new technologies in the information society illustrated with the example of electric vehicle market
  dr Marta R. Jabłońska
  Peter Lang
  Frankfurt am Main (G - 2017
  Dostępny po zalogowaniu
 • Why do Young people hate on the Internet?
  dr Marta R. Jabłońska
  Springer, Cham
  Niemcy - 2017

  Współautorzy: Zdzisław Pólkowski
  Dostępny po zalogowaniu
 • Blogs as tools for improving young people’s entrepreneurial skills and self-employment – case study of the most successful Polish fashion bloggers
  dr Marta R. Jabłońska
  Politechnika Łódzka
  Łódź - 2017

  Współautorzy: Anna Śniegula
  Dostępny po zalogowaniu
 • Artificial intelligence-based processes in SMEs
  dr Marta R. Jabłońska
  PSZW
  Bydgoszcz - 2017

  Współautorzy: Zdzisław Pólkowski
  Link do publikacji
 • Legal grounds for ‘extending the scope or type of procedure’
  dr hab. Radosław Zajdel

  2017

  Współautorzy: Zajdel J., Dziki A., Dziki Ł., Krakowiak A.,
  Dostępny po zalogowaniu
 • INNOWACJE 2017. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE
  dr Paweł Nowak
  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  Łódź - 2017

  Współautorzy: Piotr Adamczewski, Justyna Matusiak, Jakub Mielczarek, Justyna Przywojska, Cezary Szydłowski
  Link do publikacji
 • Samorząd terytorialny w budowie społeczeństwa informacyjnego w Polsce
  dr Paweł Nowak
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2017

2016

 • Systemy informatyczne w organizacji – oczekiwania użytkowników
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
  Łódź - 2016
 • System elektronicznych płatności detalicznych w wybranych nowych krajach UE
  dr Łukasz Zakonnik
  Wydział Inf-Ek w Wilnie
  Wilno - 2016
  Link do publikacji
 • Próba modelowania cen końcowych w aukcjach internetowych
  dr Łukasz Zakonnik
  Zeszyty US
  Szczecin - 2016
  Link do publikacji
 • Bezpieczeństwo prywatnych chmur obliczeniowych w kontekście dynamicznego rozwoju ICT
  dr Łukasz Zakonnik
  Zeszyty US
  Szczecin - 2016

  Współautorzy: Piotr Czerwonka
  Link do publikacji
 • Główne wyzwania i tendencje rozwojowe w płatnościach elektronicznych w kontekście klienta indywidualnego
  dr Łukasz Zakonnik
  COSiW SEP
  Warszawa - 2016
  Dostępny po zalogowaniu
 • Rozwój smart cities w Polsce w kontekście wykorzystania płatności elektronicznych
  dr Łukasz Zakonnik
  Folia Oeconomica nr 319 (2016)
  Łódź - 2016
  Link do publikacji
 • Zmiany w odbiorze płatności zbliżeniowych w Polsce na podstawie badań młodzieży akademickiej
  dr Łukasz Zakonnik
  Przedsiębiorczość i zarządzanie
  Łódź - 2016
  Link do publikacji
 • Problemy optymalizacji stron internetowych dla wyszukiwarek
  dr hab. inż. Maria Pietruszka
  Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą
  Bydgoszcz - 2016

  Współautorzy: Marian Niedźwiedziński
 • ICT szansą na wzrost konkurencyjności polskich podmiotów wykonujących działalność leczniczą
  dr Karol Korczak
  Czynniki ograniczające oraz poprawiające konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, pod red. A Gryni, wyd. Wydziału Ekonomiczno – Informatycznego w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku
  Wilno - 2016
  Dostępny po zalogowaniu
 • Algorytmika w analizach gospodarczych i społecznych
  dr Karol Korczak
  Wolters Kluwer SA
  Warszawa - 2016

  Współautorzy: Marek Melaniuk
  Dostępny po zalogowaniu
 • Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia z wykorzystaniem wybranych rozwiązań ICT
  dr Karol Korczak
  Wolters Kluwer SA
  Warszawa - 2016

  Współautorzy: Tomasz Adam Karkowski
  Dostępny po zalogowaniu
 • Photographic documentation in plastic surgeon’s practice
  dr Karol Korczak
  Polish Journal of Surgery, Volume 88, Issue 3
  July - 2016

  Współautorzy: Anna Kasielska-Trojan, Marian Niedźwiedziński, Bogusław Antoszewski
  Dostępny po zalogowaniu
 • Gry dla zdrowia – koncepcja, przykłady zastosowań oraz potencjał społeczno-ekonomiczny
  dr Karol Korczak
  Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, zeszyt 42/2016, wyd. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  Warszawa - 2016
  Dostępny po zalogowaniu
 • Internet w opiece zdrowotnej: szanse i wyzwania
  dr Karol Korczak
  Prace naukowe. Monografia II Kongresu Elektryki Polskiej, TOM II, wyd. Centralnego Ośrodka Szkoleń i Wydawnictw Stowarzyszenia Elektryków Polskich
  Warszawa - 2016
  Dostępny po zalogowaniu
 • Płaszczyzny oceny przedsięwzięć z zakresu e-zdrowia
  dr Karol Korczak
  Przedsiębiorczość i zarządzanie, Tom XVII, Zeszyt 12, Część 3, Ekonomiczne, medyczne i prawne aspekty zdrowia publicznego, pod red. A. Jackiewicza, G. Piotrowskiego, Ł. Sułkowskiego, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
  Łódź-Warszawa - 2016
  Dostępny po zalogowaniu
 • Cyberbezpieczeństwo administracji publicznej w Polsce. Wybrane zagadnienia
  dr inż. Dominika Lisiak-Felicka
  European Association for Security
  Kraków - 2016

  Współautorzy: Maciej Szmit
  Dostępny po zalogowaniu
 • Information Security Management Systems in Municipal Offices in Poland [in:] Information Systems in Management, vol. 5, No. (1)/2016
  dr inż. Dominika Lisiak-Felicka
  Katedra Informatyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Warszawa - 2016

  Współautorzy: Maciej Szmit
  Dostępny po zalogowaniu
 • Potrzeby konsumentów a wdrażanie nowoczesnych technologii w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie rynku pojazdów elektrycznych
  dr Marta R. Jabłońska
  Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  Kraków - 2016
  Dostępny po zalogowaniu
 • Pokolenie przełomu w Web 2.0
  dr Marta R. Jabłońska
  Uniwersytet Łózki
  Łódź - 2016

  Współautorzy: Krzysztof Billewicz
  Dostępny po zalogowaniu
 • Trends in ICT development for furthering the management of in absentia healthcare spatial information
  dr Marta R. Jabłońska
  Polish Association for Knowledge Management
  Bydgoszcz - 2016

  Współautorzy: Karol Korczak
  Dostępny po zalogowaniu
 • Dualism in Approach to Protecting Personal Data
  dr Marta R. Jabłońska
  Kaprint
  Lublin - 2016

  Współautorzy: Krzysztof Billewicz, Simona Jursova
  Dostępny po zalogowaniu
 • Social media marketing tools among Polish public higher education institutions
  dr Marta R. Jabłońska
  Inonu University, Malatya TURKEY
  Turcja - 2016

  Współautorzy: Daniel Biczysko
  Dostępny po zalogowaniu
 • Visual Content Marketing Tools Deployment Among Polish, Public Higher Education Institutions
  dr Marta R. Jabłońska
  Społeczna Akademia Nauk
  Łódź - 2016
  Dostępny po zalogowaniu
 • Inteligentne sieci elektroenergetyczne – wybrane aspekty
  dr Marta R. Jabłońska
  Texter
  Warszawa - 2016

  Współautorzy: Krzysztof Billewicz, Dariusz Bober, Izabela Żółtowska, Marta Chyl-Flicińska
  Dostępny po zalogowaniu
 • ‘Breakthrough generation’ haters – a pilot study
  dr Marta R. Jabłońska
  DEStech Publications, Inc.
  Bangkok, Thailand - 2016
  Dostępny po zalogowaniu
 • Social Media as an Online Coaching Tool: Case Study of Polish Fitness Trainers”,
  dr Marta R. Jabłońska
  Polish Information Processing Society
  Szczecin - 2016
  Dostępny po zalogowaniu
 • Język nienawiści w Internecie – podłoże, ewolucja i odpowiedzialność prawna
  dr Marta R. Jabłońska

  Łódź - 2016
  Dostępny po zalogowaniu
 • Intentional poisoning among elderly people—residents of a large urban agglomeration in Poland
  dr hab. Radosław Zajdel
  SAGE
  2016

  Współautorzy: Anna Piekarska-Wijatkowska, Katarzyna Kobza-Sindlewska, Anna Rogaczewska, and Anna Krakowiak
  Dostępny po zalogowaniu
 • Reconstruction of resected tissues of oral cavity by pectoralis major muscularcutaneous flap after oncological surgery procedures.
  dr hab. Radosław Zajdel

  2016

  Współautorzy: Karolina Borkowska, Justyna Kucner, Marcin Kozakiewicz.,
  Dostępny po zalogowaniu
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w zarządzaniu wiedzą w jednostkach samorządu terytorialnego
  dr Paweł Nowak
  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne o/Łódź
  Łódź - 2016
  Link do publikacji
 • Włączenie cyfrowe jako element polityki społecznej
  dr Paweł Nowak
  Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk
  Łódź - 2016
  Dostępny po zalogowaniu
 • Serwisy www podmiotów pomocy społecznej jako narzędzia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
  dr Paweł Nowak
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2016
  Link do publikacji
 • Serwisy www podmiotów pomocy społecznej jako narzędzia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
  dr Paweł Nowak
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2016
  Link do publikacji

2015

 • Zarządzanie relacjami z klientami dzięki wykorzystanym narzędziom komunikacji marketingowej na przykładzie polskich teatrów
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą
  Bydgoszcz - 2015

  Współautorzy: Halina Klepacz, Kamila Szymańska
 • Inwestycje informatyczne w organizacji – oczekiwania użytkowników
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  Wydawnictwo PSZW
  Bydgoszcz - 2015
 • Spersonalizowane ścieżki kształcenia - propozycja uelastycznienia programu studiów
  dr Konrad Szymański
  Informatyka Ekonomiczna - Business Informatics 4(38) 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Wrocław - 2015

  Współautorzy: Karol Korczak
  Link do publikacji
 • Elektroniczne instrumenty płatnicze jako przykład innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozliczeń detalicznych w Polsce
  dr Łukasz Zakonnik
  Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego
  Szczecin - 2015

  Współautorzy: Piotr Czerwonka
  Link do publikacji
 • Ewolucja i perspektywy rozwoju prywatnych chmur obliczeniowych. Mity i fakty
  dr Łukasz Zakonnik

  Łódź - 2015

  Współautorzy: Piotr Czerwonka
  Link do publikacji
 • Analiza wybranych zachowań użytkowników aukcji internetowych
  dr Łukasz Zakonnik
  Wydawnictwo SAN
  Łódź-Warszawa - 2015

  Współautorzy: Piotr Czerwonka
  Link do publikacji
 • Płatności elektroniczne w aspekcie e-administracji
  dr Łukasz Zakonnik
  Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą
  Bydgoszcz - 2015
  Link do publikacji
 • "The Role of a Computer Network in Health Information Management in Primary Health Care Institutions"
  dr Anna Bąkała
  Politechnika Częstochowska, ISSN: 2081-7452
  2015

  Współautorzy: Bąkała M., Michalski M.
 • "Managing the ERP Teaching Process"
  dr Anna Bąkała
  Politechnika Częstochowska
  2015

  Współautorzy: Sankowski D.
 • "Technologie Mobilne w Kształtowaniu Przewagi Konkurencyjnej Uczelni"
  dr Anna Bąkała
  Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, ISSN: 1428-474X
  Warszawa - 2015-02-20

  Współautorzy: Bąkała M.
 • Narzędzia informatyczne wspomagające e-learning w sektorze administracji publicznej
  dr Anna Bąkała

  2015
 • Trends in ICT Development for Furthering the Management of In Absentia Healthcare Spatial Information
  dr Karol Korczak
  Studies & Proceedings of the Polish Association for Knowledge Management, Volume 77
  Bydgoszcz - 2015

  Współautorzy: Marta R. Jabłońska
  Dostępny po zalogowaniu
 • Spersonalizowane ścieżki kształcenia - propozycja uelastycznienia programu studiów
  dr Karol Korczak
  Informatyka Ekonomiczna - Business Informatics 4(38) 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Wrocław - 2015

  Współautorzy: Konrad Szymański
  Dostępny po zalogowaniu
 • Data Traffic Modeling During Global Cyberattacks
  dr hab. Włodzimierz Mosorow
  MECS Publisher
  Hongkong - 2015

  Współautorzy: A. Kosowski, R. Kolodiy, Z. Kharkhalis
 • Analysis of the modified alternative decision rule in the preclustering algorithm. Vol. 5, 9(77) (2015)
  dr hab. Włodzimierz Mosorow
  Technology Center
  Charków, Ukraina - 2015

  Współautorzy: V. Mosorov, T Panskyi, S. Biedron
 • Analysis of an active fingerprinting application of the transport layer of TCP/IP stack for remote OS detection.
  dr hab. Włodzimierz Mosorow
  Technology Center
  Charków, Ukraina - 2015

  Współautorzy: V. Mosorov, S. Biedron, T Panskyi
 • Interfejsy dostępu do baz danych-przegląd technologii Microsoft
  dr inż. Sebastian Łacheciński
  Informatyka Ekonomiczna. Business Informatics 3 (37) 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Wrocław - 2015
  Link do publikacji
 • Interfejsy dostępu do baz danych-przegląd technologii Borland, Embarcadero, Sun, Oracle
  dr inż. Sebastian Łacheciński
  Informatyka Ekonomiczna. Business Informatics 3 (37) 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Wrocław - 2015
  Link do publikacji
 • Analiza przeżywalności firm utworzonych w ramach projektów realizowanych z Programu operacyjnego kapitał ludzki. Studium empiryczne dla Fundacji Inkubator w Łodzi
  dr inż. Dominika Lisiak-Felicka
  Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk
  Łódź - 2015

  Współautorzy: Anna Szmit, Maciej Szmit
  Dostępny po zalogowaniu
 • Incydenty związane z bezpieczeństwem informacji w administracji publicznej w Polsce
  dr inż. Dominika Lisiak-Felicka
  Polish Association for Knowledge Management
  Bydgoszcz - 2015

  Współautorzy: Maciej Szmit
  Dostępny po zalogowaniu
 • A Split Personality? – Differences In People's Behavior In The Field Of Energy Conservation At Home And In The Workplace
  dr Marta R. Jabłońska
  Kaprint
  Lublin - 2015

  Współautorzy: Krzysztof Billewicz, Simona Jursova
  Dostępny po zalogowaniu
 • Narzędzia Web 2.0 w komunikacji B2C na rynku energii
  dr Marta R. Jabłońska
  Kaprint
  Lublin - 2015
  Dostępny po zalogowaniu
 • Comparative analysis of consumer bahavior in electricity usage in households and workplaces
  dr Marta R. Jabłońska
  Kaprint
  Lublin - 2015

  Współautorzy: Krzysztof Billewicz, Simona Jursova
  Dostępny po zalogowaniu
 • Possibilities of decrease in consumption at households and in the workplaces
  dr Marta R. Jabłońska
  Politechnika Częstochowska
  Częstochowa - 2015

  Współautorzy: Simona Jursova, Krzysztof Billewicz, Silvie Brozova, Pavilna Pustejovska
  Dostępny po zalogowaniu
 • Websities of the Public Enities as an Element of Digital Inclusion
  dr Paweł Nowak
  Wydawnictwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
  Łódź - 2015
  Link do publikacji

2014

 • Obiektywna ocena potrzeb administracji publicznej w zakresie ICT
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Szczecin - 2014

  Współautorzy: Halina Klepacz, Edyta Nowak-Jamróz
 • "Oddolne"budowanie aplikacji ICT w administracji publicznej
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Wrocław - 2014
 • E-rewolucja w uczelni wyższej na przykładzie Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, BEL Studio Sp. z o.o.
  Bydgoszcz - 2014

  Współautorzy: Halina Klepacz, Edyta Nowak-Jamróz
 • Analiza strat ekonomicznych spowodowanych przestępczością internetową
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, BEL Studio Sp. z o.o.
  Bydgoszcz - 2014

  Współautorzy: Mosorov Volodymyr
 • Dobór oprogramowania dla sklepu internetowego
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, BEL Studio Sp. z o.o.
  Bydgoszcz - 2014

  Współautorzy: Pietruszka Maria
 • Third dimension of e-commerce
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Wrocław - 2014

  Współautorzy: Maria Pietruszka
 • Projekt PICTURE jako sposób walki z korupcją w obszarze inwestycji ICT
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Szkoła Główna Handlowa- Oficyna Wydawnicza
  Warszawa - 2014

  Współautorzy: Halina Klepacz, Edyta Nowak-Jamróz
 • Informacja w organizacji - oczekiwania użytkowników
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  Wydawnictwo PSZW
  Bydgoszcz - 2014
 • Wykorzystanie wiedzy z zakresu informatyki ekonomicznej w procesie modelowania ścieżek kształcenia
  dr Konrad Szymański
  Informatyka Ekonomiczna - Business Informatics 2(32) 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Wrocław - 2014

  Współautorzy: dr Karol Korczak
  Dostępny po zalogowaniu
 • Płatności mobilne w Polsce w świetle badań ankietowych studentów
  dr Łukasz Zakonnik
  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Szczecin - 2014
  Link do publikacji
 • Wybrane usługi mobilne i ich akceptacja przez młodzież akademicką
  dr Łukasz Zakonnik
  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Szczecin - 2014

  Współautorzy: Cezary Bolek, Joanna Papińska-Kacperek, Ewa Szafrańska
  Link do publikacji
 • Techniki dokonywania oszustw w handlu elektronicznym w Internecie z wykorzystaniem sieci anonimizujących.
  dr Łukasz Zakonnik
  Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, BEL Studio Sp. z o.o.
  Bydgoszcz - 2014

  Współautorzy: Marcin Kurzeja
  Link do publikacji
 • Płatności mobilne w Polsce - analiza SWOT
  dr Łukasz Zakonnik
  Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, BEL Studio Sp. z o.o.
  Bydgoszcz - 2014

  Współautorzy: Piotr Czerwonka
  Link do publikacji
 • Dobór oprogramowania dla sklepu internetowego
  dr hab. inż. Maria Pietruszka
  Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą
  Bydgoszcz - 2014

  Współautorzy: Marian Niedźwiedziński
 • Third dimension of e-commerce
  dr hab. inż. Maria Pietruszka
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Wrocław - 2014

  Współautorzy: Marian Niedźwiedziński
 • Internetowe narzędzia wspomagające opiekę zdrowotną
  dr Karol Korczak
  Wolters Kluwer SA
  Warszawa - 2014
  Dostępny po zalogowaniu
 • Internetyzacja opieki zdrowotnej
  dr Karol Korczak
  Czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ nr 2 - luty 2014, Wydawca: KAMSOFT S.A.
  Katowice - 2014
  Dostępny po zalogowaniu
 • Wielokryterialna ocena użyteczności systemów e-learningowych
  dr Karol Korczak
  Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 71, pod red. W. Bojara, M. Niedźwiedzińskiego
  Bydgoszcz - 2014

  Współautorzy: Wirginia Doryń
  Dostępny po zalogowaniu
 • Ocena przydatności internetowych narzędzi wspomagających system opieki zdrowotnej
  dr Karol Korczak
  Studia ekonomiczne. Zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 199. Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2013
  Katowice - 2014
  Dostępny po zalogowaniu
 • Wykorzystanie wiedzy z zakresu informatyki ekonomicznej w procesie modelowania ścieżek kształcenia
  dr Karol Korczak
  Informatyka Ekonomiczna - Business Informatics 2(32) 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Wrocław - 2014

  Współautorzy: Konrad Szymański
  Dostępny po zalogowaniu
 • Respektowanie praw autorskich w Internecie. Badanie poziomu świadomości użytkowników
  dr Milan Popović
  Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą
  Bydgoszcz - 2014

  Współautorzy: Michał Błaszczyk, Daniel Biczysko
 • Analiza funkcjonalności polskiego czytnika e-booków na platformę Google Android w stosunku do lidera światowego
  dr Milan Popović
  Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą
  Bydgoszcz - 2014

  Współautorzy: Adam Stangreciak
 • Respektowanie praw autorskich w internecie. Badanie poziomu świadomości użytkowników
  mgr Michał Błaszczyk
  Polskie Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą
  Bydgoszcz - 2014

  Współautorzy: Milan Popović Daniel Biczysko
 • Analiza strat ekonomicznych spowodowanych przestępczością internetową
  dr hab. Włodzimierz Mosorow
  Polskie Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą
  Bydgoszcz - 2014

  Współautorzy: Marian Niedźwiedziński
 • Analiza porównawcza wybranych narzędzi CASE do modelowania danych w procesie projektowania relacyjnych baz danych
  dr inż. Sebastian Łacheciński
  Informatyka Ekonomiczna. Business Informatics, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Wrocław - 2014
  Link do publikacji
 • Information Security Management Systems In Marshal Offices In Poland [in:] Information Systems In Management, vol. 3(2)/2014
  dr inż. Dominika Lisiak-Felicka
  Department of Informatics, Warsaw University of Life Sciences−SGGW
  Warszawa - 2014

  Współautorzy: Maciej Szmit
  Dostępny po zalogowaniu
 • Information security incidents management in marshal offices and voivodeship offices in Poland
  dr inż. Dominika Lisiak-Felicka
  Polish Associacion for Knowledge Management
  Bydgoszcz - 2014

  Współautorzy: Maciej Szmit
  Dostępny po zalogowaniu
 • Selected aspects of information security management in voivodeship office in Poland
  dr inż. Dominika Lisiak-Felicka
  Collegium Civitas i European Association for Security
  Warszawa - 2014

  Współautorzy: Maciej Szmit
  Dostępny po zalogowaniu
 • Internet of things in smart grid deployment
  dr Marta R. Jabłońska
  Kaprint
  Lublin - 2014
  Dostępny po zalogowaniu
 • Etyka w zarządzaniu danymi za pomocą Internetu rzeczy na przykładzie sektora elektroenergetycznego
  dr Marta R. Jabłońska
  Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą
  Bydgoszcz - 2014
  Dostępny po zalogowaniu
 • Microgrids technology review for the creation of urban prosumers societies
  dr Marta R. Jabłońska
  Polish Association for Knowledge Management
  Bydgoszcz - 2014
  Dostępny po zalogowaniu
 • Should a doctor stop rendering medical services? Part II – Analysis of medico-legal conduct in cases of uncertainties regarding informed consent in minors. The Polish perspective
  dr hab. Radosław Zajdel

  2014

  Współautorzy: Justyna Zajdel
  Dostępny po zalogowaniu
 • Europejska Agenda Cyfrowa w planowaniu rozwoju Unii Europejskiej i Polski na lata 2014-2020
  dr Paweł Nowak
  Wydawnictwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
  Łódź - 2014
  Link do publikacji
 • Knowledge governance in local govermment
  dr Paweł Nowak
  EPMA
  Praga - 2014
  Link do publikacji
 • Od społeczeństwa informacyjnego do obywatelskiego
  dr Paweł Nowak
  Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego
  Lublin - 2014
  Link do publikacji
 • Smart specialization of the Regions – fashion or necessity?
  dr Paweł Nowak

  Biała Podlaska - 2014
  Link do publikacji
 • Projekty inwestycyjne dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie łódzkim na lata 2007-2013
  dr Paweł Nowak
  Polskie Towarzystwo Zarządzania Wiedzą
  Bydgoszcz - 2014

2013

 • Hidden message techniques in e-commerce
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Wydawnictwo Uniwerstytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Wrocław - 2013

  Współautorzy: Volodymyr Mosorov
 • Inwestycje informatyczne sposobem na wykorzystanie rezerw w przedsiębiorstwie
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą
  Bydgoszcz - 2013

  Współautorzy: Katarzyna Lange-Sadzińska
 • Steganography in e-commerce: possibilities and applications
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą
  Bydgoszcz - 2013

  Współautorzy: Volodymyr Mosorov
 • Inwestycje informatyczne sposobem na wykorzystanie rezerw w przedsiębiorstwie
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  PSZW w Bydgoszczy
  Bydgoszcz - 2013

  Współautorzy: Marian Niedźwiedziński
 • Elektroniczne płatności detaliczne dokonywane w Internecie w Polsce - stan obecny i perspektywy na przyszłość.
  dr Łukasz Zakonnik
  Uniwersytet Szczeciński
  Szczecin - 2013
  Link do publikacji
 • Usługi w ramach e-bankowości jako element ułatwiający rozwój społeczeństwa informacyjnego.
  dr Łukasz Zakonnik
  Uniwersytet Łódzki
  Łódź - 2013

  Współautorzy: Piotr Karczmarz
  Link do publikacji
 • Contactless payments in Poland. The survey of students in the region of Lodz
  dr Łukasz Zakonnik
  Wydawnictwo Akademii Jana Długosza w Częstochowie.
  Częstochowa - 2013
  Link do publikacji
 • Universities Embracing Social Media
  mgr Daniel Biczysko
  EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina
  ®ilina - 2013
 • New algorithms improving the work of an information system for the bailiff’s office
  dr Anna Bąkała
  Politechnika Częstochowska
  Częstochowa - 2013

  Współautorzy: Bąkała Marcin, Ciechański Piotr
 • Koncepcje rozwoju cybermedycyny w ujęciu ogólnokrajowym, regionalnym oraz indywidualnym
  dr Karol Korczak
  Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, zeszyt 29/2013, wyd. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  Warszawa - 2013
  Dostępny po zalogowaniu
 • Pomiar zagrożenia płynności faktoranta
  dr Milan Popović
  Uniwersytet Łódzki
  Łódź - 2013
 • SMEs subsidies for innovation development in the field of electronic commerce
  dr Milan Popović
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Wrocław - 2013

  Współautorzy: Michał Błaszczyk
 • Aplikacja do tworzenia analizy demograficznej obszarów objętych działaniami wojennymi oraz aplikacja HH
  mgr Michał Błaszczyk

  Łódź - 2013
 • Steganography in e-commerce:possibilities and applications
  dr hab. Włodzimierz Mosorow
  Polish association for knowledge management, Bydgoszcz
  Bydgoszcz - 2013

  Współautorzy: Volodymyr Mosorov, Marian Niedźwiedziński
 • Cyfrowa steganografia - sztuka ukrywania informacji
  dr hab. Włodzimierz Mosorow
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2013

  Współautorzy: Volodymyr Mosorov
 • Steganography in e-commerce: possibilities and applications
  dr hab. Włodzimierz Mosorow
  brak
  Wien, Austria - 2013

  Współautorzy: Volodymyr Mosorov, Marian Niedźwiedziński
 • Notacje modelowania w projektowaniu relacyjnych baz danych
  dr inż. Sebastian Łacheciński
  Studia Informatica, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
  Gliwice - 2013
  Link do publikacji
 • Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem informacji w urzędach marszałkowskich [w:] Securitologia 2/2013
  dr inż. Dominika Lisiak-Felicka
  Collegium Civitas i European Association for Security
  Warszawa - 2013

  Współautorzy: Maciej Szmit
  Dostępny po zalogowaniu
 • Social Aspects of Electric Vehicles Intrusion
  dr Marta R. Jabłońska
  EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina
  Zilina, Slovak Repub - 2013
  Dostępny po zalogowaniu
 • Should a doctor stop rendering medical services? Principles of conduct towards patients attempting to commit suicide. Part 1 - The Polish perspective.
  dr hab. Radosław Zajdel

  2013

  Współautorzy: Justyna Zajdel, Anna Krakowiak
  Dostępny po zalogowaniu
 • CELL PHONE RINGTONE, BUT NOT LANDLINE PHONE RINGTONE, AFFECTS COMPLEX REACTION TIME
  dr hab. Radosław Zajdel
  Springer
  2013

  Współautorzy: JUSTYNA ZAJDEL, JANUSZ ŚMIGIELSKI and DARIUSZ NOWAK
  Dostępny po zalogowaniu
 • Reviews Brand-name drug, generic drug, orphan drug. Pharmacological therapy with biosimilar drugs – provision of due diligence in the treatment process
  dr hab. Radosław Zajdel

  2013

  Współautorzy: Justyna Zajdel
  Dostępny po zalogowaniu
 • Knowledge of medical law amongst doctors of internal diseases
  dr hab. Radosław Zajdel

  2013

  Współautorzy: JUSTYNA ZAJDEL, PIOTR KUNA
  Dostępny po zalogowaniu
 • Lodz Region`s potential the IS creation – findings
  dr Paweł Nowak
  EPMA
  Praga - 2013
  Link do publikacji
 • Potencjał Województwa Łódzkiego dla budowy społeczeństwa informacyjnego – problem diagnostyczne I wyniki badań
  dr Paweł Nowak
  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach
  Kielce - 2013
 • Rola samorządu wojewódzkiego w kreowaniu przedsiębiorczości
  dr Paweł Nowak
  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  Lublin - 2013
 • Problemy definicyjne społeczeństwa informacyjnego
  dr Paweł Nowak
  Wydawnictwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
  Łódź - 2013
  Link do publikacji

2012

 • ANew ICT Solution for European Public Administrations
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Academic Star Publishing Company
  New York - 2012

  Współautorzy: Małgorzata Ziemecka
 • Selected Issues of Information Architecture
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Wrocław - 2012
 • Przesłanki wyboru metod oceny efektywności przedsięwzięć IT i organizacji gospodarczych
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą
  Bydgoszcz - 2012
 • ANew ICT Solution for European Public Administrations
  dr Małgorzata Ziemecka
  Academic Star Publishing Company
  New York - 2012

  Współautorzy: Marian Niedźwiedziński
 • Rozwiązania Cloud Computing w administracji publicznej
  dr Małgorzata Ziemecka
  Uniwersytet Szczeciński
  Szczecin - 2012
 • Opis zadania: Koordynator prac jednego z zespołów i wykonawca ze strony Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego umowy o współpracy zawartej pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S. A. a Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym. Przedmiotem umowy było przeprowadzenie przez uczelnię badania rynkowego oraz technologicznego pod kątem stworzenia rozwiązania do wykorzystania w pracach badawczo-rozwojowych. Celem tworzonego rozwiązania było ocenianie i dopracowywanie pomysłów na nowe produkty i rozwiązania oraz testowanie konceptów i prototypów rozwiązań, usług i produktów bankowych.
  dr Łukasz Murowaniecki

  łódź - 2012

  Współautorzy: zespół projektowy Wydziału Ekonomiczno Socjologicznego
 • Analiza obaw związanych z płatnościami zbliżeniowymi w Polsce na podstawie badan młodzieży akademickiej.
  dr Łukasz Zakonnik
  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Szczecin - 2012
  Link do publikacji
 • Analiza strategii instalacji klienckich systemów operacyjnych
  dr Łukasz Zakonnik
  Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą Nr 62
  Bydgoszcz - 2012
  Link do publikacji
 • Cenzura internetu w wolnym świecie
  mgr Daniel Biczysko
  Studenckie Koło Naukowe Technologii Internetowych i Multimedialnych IM-Tech
  Łódź - 2012

  Współautorzy: Milan Popović
 • Censoring free Internet. Threats and opportunities
  mgr Daniel Biczysko
  University of ®ilina
  ®ilina - 2012

  Współautorzy: Milan Popović
 • Stan obecny cybermedycyny w Polsce
  dr Karol Korczak
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 703 – Ekonomiczne Problemy Usług nr 88 – Gospodarka Elektroniczna – Wyzwania Rozwojowe – Tom II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Szczecin - 2012
  Dostępny po zalogowaniu
 • Wybrane aspekty prawne polskiego faktoringu bankowego
  dr Milan Popović
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2012
 • Censoring free Internet. Threats and opportunities
  dr Milan Popović
  University of Žilina
  Žilina - 2012

  Współautorzy: Daniel Biczysko
 • SMEs subsidies for innovation development in the field of electronic commerce
  dr Milan Popović
  Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą
  Bydgoszcz - 2012

  Współautorzy: Michał Błaszczyk
 • Bezpieczeństwo i użyteczność aplikacji bankowości mobilnej
  dr Milan Popović
  IM-Tech
  Łódź - 2012
 • Cenzura Internetu w wolnym Świecie
  dr Milan Popović
  IM-Tech
  Łódź - 2012

  Współautorzy: Daniel Biczysko
 • SMEs subsidies for innovation development in the field of electronic commerce
  mgr Michał Błaszczyk
  Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą
  Bydgoszcz - 2012

  Współautorzy: Milan Popović
 • ZASTOSOWANIE METOD CYFROWEJ STEGANOGRAFII W HANDLU ELEKTRONICZNYM
  dr hab. Włodzimierz Mosorow
  Wydawnictwo UNIWERSYTETU SZCZECIńSKIEGO
  Szczecin - 2012

  Współautorzy: VOLODYMYR MOSOROV, MARIAN NIED¬WIEDZIńSKI
 • Continuous-Time Model of Analogue K-Winners-Take-All Neural Circuit
  dr hab. Paweł Tymoszczuk
  Springer
  London - 2012
 • Time performance improvement of visual attention model based on WTA neural network
  dr hab. Paweł Tymoszczuk
  Proc. VIII Int. Conf. “Perspective technologies and methods in MEMS design”
  Lwów - 2012

  Współautorzy: S. Stepanyuk
 • The Winner-Take-All neural networks of classification
  dr hab. Paweł Tymoszczuk
  Proc. VIII Int. Conf. “Perspective technologies and methods in MEMS design”
  Lwów - 2012

  Współautorzy: Y. Brenych
 • Tworzenie relacyjnych modeli danych
  dr inż. Sebastian Łacheciński
  Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą
  Bydgoszcz - 2012
  Link do publikacji
 • Elektroniczna książka. Wady i zalety technologii e-papieru
  mgr Dawid Morawiec
  Studenckie Koło Naukowe Technologii Internetowych i Multimedialnych „IM-Tech”
  Łódź - 2012
 • Wytyczne do zarządzania projektami informatycznymi w administracji publicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 703, Ekonomiczne Problemy Usług nr 88, Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, Tom II
  dr inż. Dominika Lisiak-Felicka
  Uniwersytet Szczeciński
  Szczecin - 2012

  Współautorzy: Dominik Sankowski
  Dostępny po zalogowaniu
 • „Tango down”. Some comments on the security of cyberspace of republic of Poland, [w:] Systems Supporting Production Engineering red. Biały W., Kaźmierczak, J.
  dr inż. Dominika Lisiak-Felicka
  PKJS
  Gliwice - 2012

  Współautorzy: Maciej Szmit
  Dostępny po zalogowaniu
 • Dom 2020 - projekt niezależnego energetycznie, inteligentnego domu energooszczędnego
  dr Marta R. Jabłońska
  Ośrodek Informacji ,,Technika instalacyjna w budownictwie''
  Wrocław - 2012

  Współautorzy: Ł.Adrian, M.Janicki, A.Klimek, J.Pawlak, E.Tkacz, K.Znajdek
 • Zarządzanie rozwojem OZE w gminie
  dr Marta R. Jabłońska
  wydawnictwo KAPRINT
  Lublin - 2012

  Współautorzy: J.S.Zieliński, G.Jagoda
  Dostępny po zalogowaniu
 • Factors of Renewable Energy Resources' development at a commune level
  dr Marta R. Jabłońska
  wydawnictwo KAPRINT
  Lublin - 2012
  Dostępny po zalogowaniu
 • The analysis of local renewable energy resources’ deployment in a smart grid implementation
  dr Marta R. Jabłońska
  wydawnictwo KAPRINT
  Lublin - 2012
  Dostępny po zalogowaniu
 • Towards smart, green cities – Renewable Energy Resources’ and smart grids’ management
  dr Marta R. Jabłońska
  Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2. vyd. 2012. ISBN 978-80-905243-0-9, ETTN 085-12-12014-05-2
  Czechy - 2012
  Dostępny po zalogowaniu
 • monografia: Osiedle 2020. Koncepcja proekologicznego budownictwa energooszczędnego w ujęciu zintegrowanego procesu projektowego, uwzględniająca innowacyjne rozwiązania pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (współautor i koordynator prac)
  dr Marta R. Jabłońska
  PAN
  Łódź - 2012

  Współautorzy: Ł.Adrian, M.Janicki, A.Klimek, J.Pawlak, P.Popławski, N.Szubska-Włodarczyk, E.Tkacz, K.Znajdek
  Dostępny po zalogowaniu
 • monografia: Dom 2020. Propozycja inteligentnych, energooszczędnych rozwiązań z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (współautor i koordynator prac)
  dr Marta R. Jabłońska
  PAN
  Łódź - 2012

  Współautorzy: Ł.Adrian, M.Janicki, A.Klimek, J.Pawlak, P.Popławski, E.Tkacz, K.Znajdek
  Dostępny po zalogowaniu
 • Ku zielonym, inteligentnym miastom
  dr Marta R. Jabłońska
  Wydawnictwo Marketing Communication Partners
  Warszawa - 2012
  Dostępny po zalogowaniu
 • Narzędzie do badania poziomu akceptacji społecznej inwestycji w energetykę wiatrową
  dr Marta R. Jabłońska
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2012
  Dostępny po zalogowaniu
 • Komputerowe wspomaganie sterowania poziomem zużycia energii w budynku energooszczędnym
  dr Marta R. Jabłońska
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  Katowice - 2012
  Dostępny po zalogowaniu
 • Determinanty lokalnego zrównoważonego rozwoju energetycznego
  dr Marta R. Jabłońska
  Wydawnictwo pokonferencyjne PTE Oddział w Łodzi
  Łódź - 2012
  Dostępny po zalogowaniu
 • Renewable Energy System Management processes in Smart Grids Operation
  dr Marta R. Jabłońska
  Kwartalnik Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej
  Białystok - 2012
  Dostępny po zalogowaniu
 • Principles of health care services in the field of anesthesia “without consent” – part I
  dr hab. Radosław Zajdel

  2012

  Współautorzy: Justyna Zajdel
  Dostępny po zalogowaniu
 • The sound of a mobile phone ringing affects the complex reaction time of its owner
  dr hab. Radosław Zajdel

  2012

  Współautorzy: Justyna Zajdel, Anna Zwolińska, Janusz Śmigielski, Piotr Beling, Tomasz Cegliński, Dariusz Nowak
  Dostępny po zalogowaniu
 • Alcohol-intoxicated patients at admission room – analysis of legal aspects of rendered medical services
  dr hab. Radosław Zajdel

  2012

  Współautorzy: Justyna Zajdel, Adam Dziki, Grzegorz Wallner
  Dostępny po zalogowaniu
 • Usługi społeczeństwa informacyjnego w edukacji
  dr Paweł Nowak
  Wydawnictwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
  Łódź - 2012
  Link do publikacji

2011

 • Multi-aspect Analysis of Reserves in Administration, [w:] (red.) Juri Sepp, Dean Frear, The Economy and Economics after Crisis, BWV Berliner Wissenschafts-Verlag, 2011
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  BWV Berliner Wissenschafts-Verlag
  ngc - 2011
 • Picture as a tool protecting against non effective ICT investments in public administrations
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Difin
  Singapur - 2011

  Współautorzy: Ziemecka Małgorzata
 • Model analizy skutków ataku typu DDOS na serwis internetowy
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą
  Bydgoszcz - 2011

  Współautorzy: Włodzimierz Mosorow, Karol Korczak, Daniel Biczysko
 • Recognition of video streams
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Politechnikę Lwowską
  Lwów Ukraina - 2011

  Współautorzy: Włodzimierz Mosorow
 • Architektura informacji w praktyce
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  Wydawnictwo Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą
  Bydgoszcz - 2011
 • Architektura informacji w projektowaniu serwisów internetowych
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Wrocław - 2011
 • PICTURE as a Tool Protecting Against Non Effetive ICT Investments in Public Administrations
  dr Małgorzata Ziemecka
  Difin
  Singapur - 2011

  Współautorzy: Marian Niedźwiedziński
 • monografia
  dr Łukasz Murowaniecki
  Wydawnictwo Uniwersytet Łódzkiego
  Łódź - 2011
 • Nowoczesny pakiet oprogramowania zabezpieczającego komputerowe stacje robocze jako element strategii bezpieczeństwa na wyższych uczelniach w Polsce
  dr Łukasz Zakonnik
  Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, BEL Studio Sp. z o.o.
  Bydgoszcz - 2011
  Link do publikacji
 • Mikropłatności jako czynnik rozwoju handlu elektronicznego
  dr Łukasz Zakonnik
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2011
 • Model analizy skutków ataku DDoS na serwis internetowy
  mgr Daniel Biczysko

  2011

  Współautorzy: Włodzimierz Mosorow, Korczak Karol, Niedźwiedziński Marian
 • Nowe technologie edukacyjne dla osób niepełnosprawnych
  dr Anna Bąkała
  Wyd. Politechniki Łódzkiej
  Łódź - 2011

  Współautorzy: Dominik Sankowski, Włodzimierz Mosorow
 • Indexed Information-Rich Virtual Environments: Innovative Solution for Indexing and Searching Content in the 3D Web
  dr hab. inż. Maria Pietruszka
  Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
  Częstochowa - 2011

  Współautorzy: Jarosław Andrzejczak, Rafał Szrajber
 • Model analizy skutków ataku typu DDoS na serwis internetowy
  dr Karol Korczak
  Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 53, pod red. W. Bojara, M. Niedźwiedzińskiego
  Bydgoszcz - 2011

  Współautorzy: Daniel Biczysko, Marian Niedźwiedziński, Włodzimierz Mosorow
  Dostępny po zalogowaniu
 • Uwarunkowania rozwoju cybermedycyny w Polsce. Problemy i perspektywy badań
  dr Karol Korczak
  Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 53, pod red. W. Bojara, M. Niedźwiedzińskiego
  Bydgoszcz - 2011
  Dostępny po zalogowaniu
 • Niedoskonałości rynku dynamicznych serwisów internetowych
  dr Karol Korczak
  Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologie, procesy, pod red. C. Halesa, B. Mikuły, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Kraków - 2011

  Współautorzy: Wojciech Grabowski
  Dostępny po zalogowaniu
 • Wykorzystanie dofinansowań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
  dr Milan Popović
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2011

  Współautorzy: Michał Błaszczyk
 • Rozwój polskiego rynku faktoringowego w porównaniu do krajów europejskich
  dr Milan Popović
  IM-Tech
  Łódź - 2011
 • Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w metodach ilościowych na przykładzie wyznaczania linii regresji dla danych spółek giełdowych WIG20
  dr Milan Popović
  IM-Tech
  Łódź - 2011

  Współautorzy: Michał Błaszczyk
 • Zużycie paliw płynnych w Polsce w latach 2000-2010. Modelowanie ekonometryczne
  dr Milan Popović
  IM-Tech
  Łódź - 2011

  Współautorzy: Michał Błaszczyk
 • Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w metodach ilościowych na przykładzie wyznaczania linii regresji dla danych spółek giełdowych WIG20
  mgr Michał Błaszczyk
  Studenckie Koło Naukowe Technologii Internetowych i Multimedialnych „IM-Tech”
  Łódź - 2011

  Współautorzy: Milan Popović
 • Zużycie paliw płynnych w Polsce w latach 2000-2010. Modelowanie ekonometryczne
  mgr Michał Błaszczyk
  Studenckie Koło Naukowe Technologii Internetowych i Multimedialnych „IM-Tech”
  Łódź - 2011

  Współautorzy: Milan Popović
 • Zastosowanie metod kryptograficznych w bankowych aplikacjach internetowych
  mgr Michał Błaszczyk
  Studenckie Koło Naukowe Technologii Internetowych i Multimedialnych „IM-Tech”
  Łódź - 2011
 • Wykorzystanie dofinansowań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
  mgr Michał Błaszczyk
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2011

  Współautorzy: Milan Popović
 • Recognition of video streams
  dr hab. Włodzimierz Mosorow
  Politechnikę Lwowską
  Lwów Ukraina - 2011

  Współautorzy: V. Mosorov M. Niedźwiedziński
 • Model analizy skutków ataku typu DDOS na serwis internetowy;
  dr hab. Włodzimierz Mosorow
  Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą
  Bydgoszcz - 2011

  Współautorzy: Biczysko Daniel, Korczak Karol, Niedźwiedziński Marian, Włodzimierz Mosorow
 • A simplified continuous-time model of analogue K-winners-take-all neural circuit
  dr hab. Paweł Tymoszczuk
  XI Int. Conf. “The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics”
  Lwów - 2011
 • Existence and uniqueness of steady states of analogue KWTA-neural circuit
  dr hab. Paweł Tymoszczuk
  VII Int. Conf. “Perspective technologies and methods in MEMS design”
  Lwów - 2011

  Współautorzy: M. Tymoszczuk
 • Stability and convergence analysis of model state variable trajectories of analogue KWTA neural circuit
  dr hab. Paweł Tymoszczuk
  XVI Int. Seminar/Workshop “Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory”
  Lwów - 2011

  Współautorzy: M. Tymoszczuk
 • New Koncept of Hardware and software setup for Wettability and Surface Tension Analyzing System
  dr inż. Marcin Bąkała
  AGH
  Kraków - 2011
 • Narzędzia informatyczne w zarządzaniu urzędami - wybrane zagadnienia, [w:] Zeszyty Naukowe nr 651 Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Tom II
  dr inż. Dominika Lisiak-Felicka
  Uniwersytet Szczeciński
  Szczecin - 2011

  Współautorzy: Maciej Szmit
  Dostępny po zalogowaniu
 • O informatyzacji administracji w roku 2010, [w:] Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Nr 45,
  dr inż. Dominika Lisiak-Felicka

  Bydgoszcz - 2011

  Współautorzy: Maciej Szmit
  Dostępny po zalogowaniu
 • Aktualne trendy w badaniach nad reakcją strony popytowej
  dr Marta R. Jabłońska
  wydawnictwo KAPRINT
  Lublin - 2011
  Dostępny po zalogowaniu
 • Analiza obszarów z zaimplementowanymi rozwiązaniami sieci inteligentnych
  dr Marta R. Jabłońska
  publikacja powstała w ramach projektu "Bioenergia dla Regionu - Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów"
  Łódź - 2011
  Dostępny po zalogowaniu
 • Rola informatyki w budownictwie energooszczędnym
  dr Marta R. Jabłońska
  publikacja powstała w ramach projektu "Bioenergia dla Regionu - Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów"
  Łódź - 2011
  Dostępny po zalogowaniu
 • Electric vehicles’ influence on smart grids
  dr Marta R. Jabłońska
  Katedra Elektroenergetyki Politechniki Gdańskiej
  Jurata - 2011

  Współautorzy: J.S.Zieliński
  Dostępny po zalogowaniu
 • Aktualne trendy w badaniach nad reakcją strony popytowej oraz możliwości ich implementacji w warunkach krajowych
  dr Marta R. Jabłońska
  wydawnictwo KAPRINT
  Lublin - 2011
  Dostępny po zalogowaniu
 • DOM 2020 – projekt niezależnego energetycznie, inteligentnego domu pasywnego
  dr Marta R. Jabłońska
  Polska Akademia Nauk
  Łódź - 2011

  Współautorzy: Ł.Adrian, M.Janicki, A.Klimek, E.Tkacz, K.Znajdek
  Dostępny po zalogowaniu
 • Rozwój odnawialnych źródeł energii na poziomie gminy
  dr Marta R. Jabłońska
  Oddział Zagłębia Węglowego SEP w Katowicach
  Katowice - 2011

  Współautorzy: J.S.Zieliński
  Dostępny po zalogowaniu
 • Oddziaływanie kampanii społecznych na postawy konsumentów na rynku energii
  dr Marta R. Jabłońska
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2011
  Dostępny po zalogowaniu
 • Informatyczny system zarządzania budynkiem
  dr Marta R. Jabłońska
  publikacja powstała w ramach projektu "Bioenergia dla Regionu - Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów
  Łódź - 2011
  Dostępny po zalogowaniu
 • Zadania samorządu wojewódzkiego w budowie społeczeństwa informacyjnego
  dr Paweł Nowak
  Wydawnictwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
  Łódź - 2011
  Link do publikacji

2010

 • Narzędzia Open Source usprawniające telepracę
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2010

  Współautorzy: Bąkała Anna
 • Rozszerzona rzeczywistość w e-biznesie
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą
  Bydgoszcz - 2010

  Współautorzy: Pietruszka Maria
 • Subiektywna a obiektywna ocena systemu informatycznego
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą
  Bydgoszcz - 2010

  Współautorzy: Rogalski Mariusz
 • Profile of dynamic web services market
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Wrocław - 2010

  Współautorzy: Karol Korczak
 • Edukacyjne walory narzędzia PICTURE
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Wrocław - 2010

  Współautorzy: Ziemecka Małgorzata
 • Some aspects of an application evaluation based on experience with tool “PICTURE”
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  IEEE Computer Society, CPS
  Whuan, Chiny - 2010

  Współautorzy: Ziemecka Małgorzata
 • “PICTURE” – a decision Support System ICT Investments Area; Second WRI Global Congress on Intelligent Systems, Whuan, Chiny 2010 s. 283-291
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  IEEE Computer Society, CPS
  Whuan, Chiny - 2010

  Współautorzy: Ziemecka Małgorzata
 • Making ICT decisions in public administration using “PICTURE” tool; E-Activity and Leading Technologies 2010, Oviedo, Hiszpania , 2010, s. 135-140
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  IASK International Conferences & InterTIC
  Oviedo, Hiszpania - 2010

  Współautorzy: Ziemecka Małgorzata
 • Information Architecture and Information Architects
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  IASK International Conferences & InterTIC
  Oviedo, Hiszpania - 2010

  Współautorzy: Katarzyna Lange-Sadzińska
 • “PICTURE” as a Service for the Users from Public Administrations
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Journal of Internet Banking and Commerce
  Gdańsk - 2010

  Współautorzy: Ziemecka Małgorzata
 • Wybrane aspekty wdrażania i stosowania SOA i BPM
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  Acta Universitatas Lodziensis - Folia Oeconomica, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, tom 232
  Łódź - 2010
 • Problemy współczesnej Service Oriented Architecture
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą ; Wykaz Ministra
  Bydgoszcz - 2010

  Współautorzy: Ziemecka Małgorzata
 • Information Architecture and Information Architects
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  IASK E-Activity and Leading Technologies 2010 & InterTIC 2010
  Oviedo Spain - 2010

  Współautorzy: Niedźwiedziński Marian
 • Some aspects of an Application Evaluation Based on Experience with Tool PICTURE; w: 2010 Second WRI World Congress on Software Engineering.
  dr Małgorzata Ziemecka
  IEEE Computer Society, CPS
  Wuhan, Chiny - 2010

  Współautorzy: Marian Niedźwiedziński
 • PICTURE – a Decision Support System in ICT Investments’ Area; w: 2010 Second WRI World Congress on Intelligent Systems.
  dr Małgorzata Ziemecka
  IEEE Computer Society, CPS
  Wuhan, Chiny - 2010

  Współautorzy: Marian Niedźwiedziński
 • PICTURE as a Service for the Users from Public Administration; w: ePayment and New Entrepreneurship
  dr Małgorzata Ziemecka
  Journal of Internet Banking and Commerce
  Gdańsk - 2010

  Współautorzy: Marian Niedźwiedziński
 • Making ICT Decisions in Public Administration Using PICTURE Tool; w: e-Activity and Leading Technologies 2010
  dr Małgorzata Ziemecka
  IASK International Conferences & InterTIC
  Oviedo, Hiszpania - 2010

  Współautorzy: Marian Niedźwiedziński
 • Edukacyjne walory narzędzia PICTURE; w: Informatyka Ekonomiczna. Systemy informacyjne w zarządzaniu. Przegląd naukowo-dydaktyczny.
  dr Małgorzata Ziemecka
  Wydawnictwo UE we Wrocławiu
  Wrocław - 2010

  Współautorzy: Marian Niedźwiedziński
 • Problemy współczesnej Service Oriented Architecture; w: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.
  dr Małgorzata Ziemecka
  Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą
  Bydgoszcz - 2010

  Współautorzy: Katarzyna Lange-Sadzińska
 • Elektroniczne nauczanie na wyższych uczelniach na przykładzie projektu „e-Ekonomia – studia bez barier”; w: Folia Economica 232.
  dr Małgorzata Ziemecka
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2010
 • Projekt SEPA jako przykład wdrażania koncepcji straight-through processing w obsłudze procesu płatności w Unii Europejskiej
  dr Łukasz Murowaniecki
  Uniwersytet Łódzki
  Łódź - 2010
 • Usługa EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment) jako kolejny etap rozwoju metod dokonywania płatności
  dr Łukasz Murowaniecki

  Bydgoszcz - 2010
 • Mikropłatności i postrzeganie ich przez otoczenie społeczne
  dr Łukasz Zakonnik
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 232, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2010
  Dostępny po zalogowaniu
 • Karty miejskie w Polsce jako etap w rozwoju płatności bezgotówkowych opiewających na niskie kwoty
  dr Łukasz Zakonnik
  Studia i materiały polskiego stowarzyszenia zarządzania wiedzą, wyd. BEL Studio Sp. z o.o.
  Bydgoszcz - 2010
  Dostępny po zalogowaniu
 • Płatności mobilne w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju
  dr Łukasz Zakonnik
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (Ekonomiczne problemy usług nr 58)
  Szczecin - 2010
  Link do publikacji
 • CRM Solutions for Education
  mgr Daniel Biczysko
  SGGW
  Warszawa - 2010
 • Narzędzia Open Source usprawniające telepracę
  dr Anna Bąkała
  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
  Łódź - 2010

  Współautorzy: Marian Niedźwiedziński
 • Accessibility of e-health services for people with disabilities
  dr Anna Bąkała
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Wrocław - 2010

  Współautorzy: Karol Korczak
 • Wybrane elementy platformy Moodle wspierające proces dydaktyczny
  dr Anna Bąkała
  Wyd. Politechniki Łódzkiej
  Łódź - 2010
 • Rozszerzona rzeczywistość w e-biznesie
  dr hab. inż. Maria Pietruszka
  Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą
  Bydgoszcz - 2010

  Współautorzy: Marian Niedźwiedziński
 • Analiza SWOT w ocenie wybranych metod badania efektywności przedsięwzięć informatycznych
  dr Karol Korczak
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 232 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej pod red. M. Niedźwiedzińskiego, K. Lange-Sadzińskiej
  Łódź - 2010
  Dostępny po zalogowaniu
 • Kto korzysta z internetowych usług medycznych w Polsce?
  dr Karol Korczak
  Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia. Monografie i opracowania 569, pod red. J. Golińskiego, A. Kobylińskiego, A. Sobczaka, wyd. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  Warszawa - 2010

  Współautorzy: Wojciech Grabowski
  Dostępny po zalogowaniu
 • Opieka zdrowotna in absentia
  dr Karol Korczak
  Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 29, pod red. W. Bojara, M. Niedźwiedzińskiego
  Bydgoszcz - 2010
  Dostępny po zalogowaniu
 • Profile of dynamic web services market
  dr Karol Korczak
  Systemy informacyjne w zarządzaniu, pod red. J. Korczaka, I. Chomiak-Orsy, H. Sroki, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Wrocław - 2010

  Współautorzy: Marian Niedźwiedziński
  Dostępny po zalogowaniu
 • Accessibility of e-health services for people with disabilities
  dr Karol Korczak
  Informatyka Ekonomiczna 18. Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne, pod red. J. Sobieskiej-Karpińskiej, I. Chomiak-Orsy, H. Sroki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Wrocław - 2010

  Współautorzy: Anna Bąkała
  Dostępny po zalogowaniu
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – implementacja III dyrektywy Unii Europejskiej w krajach członkowskich
  dr Milan Popović
  IM-Tech
  Łódź - 2010
 • Faktoring i jego perspektywy na polskim rynku finansowym
  dr Milan Popović
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2010
 • Trendy w zastosowaniach technologii informatycznych wśród studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
  dr Milan Popović
  Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą
  Bydgoszcz - 2010

  Współautorzy: Agata Jasińska
 • Rynek konsol do gier komputerowych jako przykład dyskryminacji cenowej
  dr Milan Popović
  IM-Tech
  Łódź - 2010

  Współautorzy: Dawid Morawiec
 • Korporacja Google jako lider innowacyjności na rynku reklamy internetowej
  mgr Michał Błaszczyk
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2010

  Współautorzy: Piotr Wojtczak
 • XBRL – standard wymiany, analizy i prezentacji sprawozdań gospodarczych
  mgr Michał Błaszczyk
  Studenckie Koło Naukowe Technologii Internetowych i Multimedialnych „IM-Tech”
  Łódź - 2010
 • Chosen aspects of the virtual good problematics based on an example of an e-book in the light of economics theory, meme theory and information technology
  mgr Michał Błaszczyk
  Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą
  Bydgoszcz - 2010

  Współautorzy: Kamil Lewandowski
 • Influence of the constraints on the optimal problem solution using particle swarm algorithm
  dr inż. Sebastian Łacheciński
  Przegląd Elektrotechniczny 8/2010
  Warszawa - 2010

  Współautorzy: Maria Dems, Sławomir Wiak
 • IT Projects In Public Administration Offices In Poland [w:] Вісник Львівської Державної Фінансової Aкадемії Nr 19/2010
  dr inż. Dominika Lisiak-Felicka

  Lwów - 2010

  Współautorzy: Maciej Szmit
  Dostępny po zalogowaniu
 • Polska e-administracja na tle innych krajów Unii Europejskiej [w:] „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” nr 4(723) 2010
  dr inż. Dominika Lisiak-Felicka
  ORGMASZ
  Warszawa - 2010
  Dostępny po zalogowaniu
 • Projekty informatyczne w administracji samorządowej, [w:] Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 598, Ekonomiczne problemy usług, Nr 58
  dr inż. Dominika Lisiak-Felicka
  Uniwersytet Szczeciński
  Szczecin - 2010

  Współautorzy: Maciej Szmit
  Dostępny po zalogowaniu
 • Zarządzanie projektami informatycznymi w wybranych urzędach miejskich i urzędach marszałkowskich w ocenie urzędników [w:] Problemy i wyzwania w zarządzaniu organizacjami publicznymi
  dr inż. Dominika Lisiak-Felicka
  Politechnika Łódzka
  Łódź - 2010
  Dostępny po zalogowaniu
 • Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w warunkach rynkowych oparte na wykorzystaniu narzędzi sztucznej inteligencji
  dr Marta R. Jabłońska
  wydawnictwo UŁ
  Łódź - 2010
 • The analysis of legal basis of telediagnosis and teleconsultation in clinical practice. are we allowed to consult our patients via phone? Part I
  dr hab. Radosław Zajdel

  2010

  Współautorzy: Anna Krakowiak, Justyna Zajdel
  Dostępny po zalogowaniu
 • The analysis of legal basis of telediagnosis and teleconsultation in clinical practice. Are we allowed to consult our patients via phone? Part II
  dr hab. Radosław Zajdel

  2010

  Współautorzy: Justyna Zajdel
  Dostępny po zalogowaniu

2009

 • Rozwiązania Open Source w działalności małych i średnich przedsiębiorstw
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Wyd.: Marian Niedźwiedziński – CONSULTING
  Łódź - 2009

  Współautorzy: Anna Bąkała
 • The dynamic multimedia presentation of the objects in the field of business and education
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Difin S.A.
  Warszawa - 2009

  Współautorzy: Maria Pietruszka
 • Problemy współczesnej archiwizacji dokumentów
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  Marian Niedźwiedziński – CONSULTING, 2009
  Łódź - 2009
 • PICTURE jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji w zakresie IT w administracji publicznej
  dr Małgorzata Ziemecka
  Marian Niedźwiedziński – Consulting
  Łódź - 2009
 • Wymagania stawiane przed systemami mikropłatności w handlu elektronicznym
  dr Łukasz Zakonnik
  Wybrane problemy zastosowania platformy elektronicznej. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2009
  Link do publikacji
 • Sposoby działania marketingu w Internecie
  mgr Daniel Biczysko
  Marian Niedźwiedziński - CONSULTING
  Łódź - 2009

  Współautorzy: Michał Błaszczyk
 • Wpływ dynamicznych stron WWW na rozwój i efektywność firmy
  mgr Daniel Biczysko

  2009

  Współautorzy: Karol Korczak,
 • Aspekty ekonomiczne MMORPG
  mgr Daniel Biczysko

  2009

  Współautorzy: Karol Korczak, Milan Popović
 • Rozwiązania Open Source w działalności małych i średnich przedsiębiorstw
  dr Anna Bąkała
  CONSULTING
  2009

  Współautorzy: Marian Niedźwiedziński
 • The dynamic multimedia presentations of the objects in the field of business and education
  dr hab. inż. Maria Pietruszka
  Difin S.A.
  Warszawa - 2009

  Współautorzy: Marian Niedźwiedziński
 • Aspekty ekonomiczne MMORPG
  dr Karol Korczak
  Prace naukowe studentów Politechniki Wrocławskiej - Tom 2, VII Konferencja naukowa Człowiek - Cywilizacja - Przyszłość, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Wrocław - 2009

  Współautorzy: Daniel Biczysko, Milan Popović
 • Wpływ dynamicznych stron WWW na rozwój i efektywność firmy
  dr Karol Korczak
  Trendy ekonomiczne na polskim rynku, Monografia pod red. M. Popovića, J. Sikorskiego, wyd. SKN "IM-Tech"
  Łódź - 2009

  Współautorzy: Daniel Biczysko
 • Koncepcja internetowej obsługi pacjenta
  dr Karol Korczak
  Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym ’09, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach pod red. J. Gołuchowskiego, A. Frączkiewicz-Wronki
  Katowice - 2009
  Dostępny po zalogowaniu
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych na przykładzie instytucji rządowych USA
  dr Milan Popović
  TIAL
  Łódź - 2009

  Współautorzy: Michał Błaszczyk
 • Technologia VoIP w biznesie
  dr Milan Popović
  IM-Tech
  Łódź - 2009
 • World demand on the banking anti-fraud system
  dr Milan Popović
  Marian Niedźwiedziński – CONSULTING
  Łódź - 2009

  Współautorzy: Jarosław Zając
 • Aspekty ekonomiczne MMORPG
  dr Milan Popović
  Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Wrocław - 2009

  Współautorzy: Daniel Biczysko, Karol Korczak
 • Skuteczna reklama w Internecie
  dr Milan Popović
  IM-Tech
  Łódź - 2009

  Współautorzy: Agata Jasińska
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – projekt implementacji Trzeciej Dyrektywy Unii Europejskiej
  dr Milan Popović
  IM-Tech
  Łódź - 2009
 • Sposoby działania marketingu w Internecie
  mgr Michał Błaszczyk
  Marian Niedźwiedziński - CONSULTING
  Łódź - 2009

  Współautorzy: Daniel Biczysko
 • Problemy infrastrukturalne w dobie zwiększonego zapotrzebowania na przepływ danych
  mgr Michał Błaszczyk

  Łódź - 2009
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych instytucji rządowych w USA
  mgr Michał Błaszczyk
  Studenckie Koło Stosunków Międzynarodowych "Tial"
  2009

  Współautorzy: Milan Popović
 • Trendy w rozwoju oprogramowania. Implementacja systemów intranetowych w przedsiębiorstwie
  mgr Michał Błaszczyk
  Studenckie Koło Naukowe Technologii Internetowych i Multimedialnych „IM-Tech”
  Łódź - 2009
 • A discrete-time dynamic K-winners-take-all neural circuit
  dr hab. Paweł Tymoszczuk
  Neurocomputing, vol. 72
  Amsterdam - 2009
 • Application of mixed algorithms of optimization in designing of big power low voltage induction motors
  dr inż. Sebastian Łacheciński
  ELEKTRYKA Zeszyt Naukowy Politechniki Łódzkiej, Nr 117
  Łódź - 2009
 • Sensitivity of optimal solution using particle swarm optimization algorithm
  dr inż. Sebastian Łacheciński
  System Modelling and Control SMC’2009
  Zakopane - 2009

  Współautorzy: Maria Dems, Sławomir Wiak
 • Wybrane aspekty informatyzacji jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Automatyka 2009, tom 13, zeszyt 3
  dr inż. Dominika Lisiak-Felicka
  AGH
  Kraków - 2009
  Dostępny po zalogowaniu
 • Kilka wyimków o informatyzacji [w:] "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 5(712)2009
  dr inż. Dominika Lisiak-Felicka
  ORGMASZ
  Warszawa - 2009

  Współautorzy: Maciej Szmit
  Dostępny po zalogowaniu
 • Porównanie wybranych wskaźników dla niektórych samorządowych przedsięwzięć informatycznych realizowanych w latach 2006-2008 [w:] "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 5(712)2009
  dr inż. Dominika Lisiak-Felicka
  ORGMASZ
  Warszawa - 2009

  Współautorzy: Maciej Szmit
  Dostępny po zalogowaniu
 • Czy istnieje technologia informacyjna? [w:] Multimedia w biznesie i zarządzaniu, red. Kiełtyka L.
  dr inż. Dominika Lisiak-Felicka
  Difin
  Warszawa - 2009

  Współautorzy: Maciej Szmit
  Dostępny po zalogowaniu
 • Anonimowość w sieci, Hakin9 nr 1/2009 (44)
  dr inż. Dominika Lisiak-Felicka
  Software-Wydawnictwo Sp. z o.o.
  Warszawa - 2009
  Dostępny po zalogowaniu

2008

 • KONWERGENCJA NA POTRZEBY FIRMY
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  Łódź
  Łódź - 2008
 • Systemy ERP dla średnich firm
  dr Małgorzata Ziemecka
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2008
 • Elektroniczne nauczanie na kierunku ekonomia na przykładzie przedmiotu Technologia informacyjna
  dr Małgorzata Ziemecka
  Materiały konferencyjne Komputerowe wspomaganie dydaktyki
  Łódź - 2008
 • Algorytmy walidacji elektronicznych rejestrów publicznych
  dr Marek Melaniuk
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2008
 • Bank przyjazny cenowo
  dr Jarosław Zając
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2008
 • Projekt serwisu internetowego dla studentów
  dr Konrad Szymański
  wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2008
 • Płatność realizowana w czasie rzeczywistym - fikcja czy przyszłość?
  dr Łukasz Murowaniecki
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2008
 • Płatności mobilne w Polsce - aspekt zastosowania w mikropłatnościach
  dr Łukasz Zakonnik
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2008
  Link do publikacji
 • Synteza przekształceń falkowych dla mobilnych systemów e-gospodarki
  prof. dr hab. Michał Jacymirski
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2008
 • Informatyka śledcza
  mgr Daniel Biczysko
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2008
 • Kształcenie na odległość w procesie wdrażania faktoringu w przedsiębiorstwie
  dr Anna Bąkała
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2008

  Współautorzy: Zbigniew Chaniecki, Marcin Bąkała, Marian Niedźwiedziński
 • Gradacyjna analiza odpowiedniości w badaniach dotyczących telepracy osób niepełnosprawnych
  dr Anna Bąkała
  Politechnika Łódzka
  Łódź - 2008
 • E-government - kwantyfikacja użyteczności
  dr Karol Korczak
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, Monografia pod red. M. Niedźwiedzińskiego, K. Lange-Sadzińskiej, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2008
 • Jak oceniać administrację publiczną w środowisku internetowym
  dr Karol Korczak
  Uwarunkowania zastosowań systemów e-biznesu w gospodarce, Monografia pod red. W. Chmielarza, T. Parysa, wyd. Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie
  Warszawa - 2008
 • A dynamic K-winners take all analog neural circuit
  dr hab. Paweł Tymoszczuk
  IV Int. Conf. “Perspective technologies and methods in MEMS design”
  Lwów - 2008
 • Stability analysis of continuous-time model of K-Winners-Take-All neural cicuit
  dr hab. Paweł Tymoszczuk
  XVI Ukrainian-Polish Conf. “CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Problems”
  Lwów - 2008
 • Hybrid optimization algorithms in designing of electromechanical converters
  dr inż. Sebastian Łacheciński
  Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 17, No 2A
  Olsztyn - 2008

  Współautorzy: Maria Dems, Sławomir Wiak
 • Optimization of Big Power Low Voltage Induction Motor Using Hybrid Optimization Algorithms
  dr inż. Sebastian Łacheciński
  XVIII International Conference on Electrical Machines ICEM
  Vilamoura - 2008

  Współautorzy: Maria Dems
 • Projekty informatyczne w administracji publicznej [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 6(701)2008
  dr inż. Dominika Lisiak-Felicka
  ORGMASZ
  Warszawa - 2008

  Współautorzy: Maciej Szmit
  Dostępny po zalogowaniu
 • IGNORANTIA IURIS NOCET. ŚWIADOMOŚć PRAWNYCH ASPEKTÓW U¯YTKOWANIA KOMPUTERÓW WŚRÓD INFORMATYKÓW. AUTOMATYKA, 2008, rocznik 12, nr 3,
  dr inż. Dominika Lisiak-Felicka
  AGH
  Kraków - 2008

  Współautorzy: Maciej Szmit
  Dostępny po zalogowaniu
 • Wpływ programów zapewniających anonimowość na szybkość surfowania w sieci. Materiały XVI Konferencji Sieci i Systemy Informatyczne. Teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje.
  dr inż. Dominika Lisiak-Felicka
  Politechnika Łódzka
  Łódź - 2008
  Dostępny po zalogowaniu
 • Kluczowe problemy w realizacji projektów informatycznych w administracji publicznej, [w:] Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem
  dr inż. Dominika Lisiak-Felicka

  Zabrze - 2008

  Współautorzy: Maciej Szmit
  Dostępny po zalogowaniu
 • ¬ródła i czynniki wykonalności prawnej wybranych projektów informatycznych w administracji rządowej, [w:] Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Monografie Politechniki Łódzkiej
  dr inż. Dominika Lisiak-Felicka
  Politechnika Łódzka
  Łódź - 2008

  Współautorzy: Maciej Szmit, Izabela Politowska
  Dostępny po zalogowaniu
 • 13 Najpopularniejszych sieciowych ataków na twój komputer. Wykrywanie, usuwanie skutków i zapobieganie. Praca zbiorowa red. Szmit Maciej, Tomaszewski Mariusz, Lisiak Dominika, Politowska Izabela
  dr inż. Dominika Lisiak-Felicka
  Helion
  Gliwice - 2008

  Współautorzy: Maciej Szmit, Izabela Politowska, Mariusz Tomaszewski
  Dostępny po zalogowaniu
 • książka: Prognozowanie i analizy sprzedaży. Modele w Excelu
  dr Marta R. Jabłońska
  wydawnictwo 4TG
  Łódź - 2008

  Współautorzy: T. Głuszkowski
  Dostępny po zalogowaniu
 • Is it acceptable to carry out preventive screening in any given place?
  dr hab. Radosław Zajdel

  2008

  Współautorzy: Justyna Zajdel
  Dostępny po zalogowaniu
 • EFFICIENCY OF THE PATIENT’S SIGNATURE IN EXAMINATIONS PERFORMED BY THE OCCUPATIONAL MEDICINE DOCTOR
  dr hab. Radosław Zajdel

  2008

  Współautorzy: Justyna Zajdel
  Dostępny po zalogowaniu

2007

 • Systemy e-learningu w podnoszeniu umiejętności menedżerów w gospodarce elektronicznej
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 211 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2007

  Współautorzy: Piotr Smejda
 • Elastyczne formy pracy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 211 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2007

  Współautorzy: Anna Bąkała
 • Telework and Security
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, "Systems Journal of Transdisciplinary Systems Science"
  Wrocław - 2007

  Współautorzy: Anna Bąkała
 • Evaluation of decision support system for ICT area in public administration
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Polish Association for Knowledge management, "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge management"
  Bygdoszcz - 2007
 • Challenges connected with an evaluation of the PICTURE-tool
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2007
 • Bezpieczny budynek inteligentny
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 211 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2007
 • Standardy bezpieczeństwa informacji
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2007
 • Bankowość mobilna jako forma elektronicznej transakcji w sektorze B2C
  dr Małgorzata Ziemecka
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 211 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2007
 • Elektroniczna wymiana danych w małych i średnich firmach
  dr Małgorzata Ziemecka
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2007
 • Optymalizacja systemów gospodarczych metodą eksperymentowania symulacyjnego. Aspekt dydaktyczny
  dr Marek Melaniuk
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 211 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2007
 • Evaluation methods of computer systems in public administration
  dr Marek Melaniuk
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2007
 • Wdrażanie w bankach kart kredytowych Visa International we współpracy z Polcard S.A.
  dr Jarosław Zając
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 211 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2007
 • Systemy zarządzania treścią w małych i średnich przedsiębiorstwach
  dr Konrad Szymański
  wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2007
 • Użyteczność stron WWW
  dr Konrad Szymański
  wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2007
 • Systemy informatyczne w polskim systemie płatniczym
  dr Konrad Woźniacki
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 211 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2007

  Współautorzy: Łukasz Murowaniecki
 • Współczesne międzybankowe systemy transferu funduszy
  dr Konrad Woźniacki
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 211 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2007

  Współautorzy: Łukasz Murowaniecki
 • Kryzys oprogramowania
  dr Konrad Woźniacki
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2007
 • Systemy e-learningu w podnoszeniu umiejętności menedżerów w gospodarce elektronicznej
  dr Piotr Smejda
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 211 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2007

  Współautorzy: Marian Niedźwiedziński
 • Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych wykorzystujących infrastrukturę klucza publicznego
  mgr Daniel Guga
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 211 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2007
 • Systemy informatyczne w polskim systemie płatniczym
  dr Łukasz Murowaniecki
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 211 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2007

  Współautorzy: Konrad Woźniacki
 • Współczesne międzybankowe systemy transferu funduszy
  dr Łukasz Murowaniecki
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 211 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2007

  Współautorzy: Konrad Woźniacki
 • Analiza obecnego system rozliczeń międzybankowych w sektorze bankowości spółdzielczej
  dr Łukasz Murowaniecki
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2007
 • Mikropłatności a otoczenie prawne - analiza na podstawie sytuacji w Polsce
  dr Łukasz Zakonnik
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 211 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2007
  Link do publikacji
 • Systemy mikropłatności oparte na sprzętowych i programowych formach pieniądza elektronicznego i ich przewaga nad tradycyjnymi metodami płatności detalicznych
  dr Łukasz Zakonnik
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 211 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2007
  Link do publikacji
 • Mikropłatności jako czynnik rozwoju handlu elektronicznego. Badanie polskojęzycznych sklepów internetowych
  dr Łukasz Zakonnik
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2007
  Link do publikacji
 • Telefonia internetowa (VoIP) w biznesie - korzyści i zagrożenia
  mgr Zbigniew Stachowiak
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 211 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2007

  Współautorzy: Rafał Wziątek
 • Telefonia internetowa (VoIP) w biznesie - korzyści i zagrożenia
  mgr Rafał Wziątek
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 211 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2007

  Współautorzy: Zbigniew Stachowiak
 • Obiektowa walidacja danych
  mgr Rafał Wziątek
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 211 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2007
 • Szpiegostwo komputerowe
  mgr Rafał Wziątek
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2007

  Współautorzy: Aleksandra Misiewicz, Artur Biniek, Daniel Biczysko
 • Wykorzystywanie technologii informatycznych wśród studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwetsytetu Łódzkiego
  mgr Rafał Wziątek
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2007

  Współautorzy: Milan Popović, Dawid Morawiec
 • Szpiegostwo komputerowe
  mgr Daniel Biczysko
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2007

  Współautorzy: Aleksandra Misiewicz, Artur Biniek, Rafał Wziątek
 • Elastyczne formy pracy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
  dr Anna Bąkała
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 211 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2007

  Współautorzy: Marian Niedźwiedziński
 • Telework and Security
  dr Anna Bąkała
  Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, "Systems Journal of Transdisciplinary Systems Science"
  Wrocław - 2007

  Współautorzy: Marian Niedźwiedziński
 • Gradacyjna analiza odpowiedniości w badaniach dotyczących telepracy osób niepełnosprawnych
  dr Anna Bąkała
  Ergonomia niepełnosprawnym, wyd. Politechniki Łódzkiej, monografia
  Łódź - 2007
 • Elastyczne formy pracy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
  dr Anna Bąkała
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 211 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2007
 • Efektywność przedsięwzięć informatycznych w dziedzinie E-government
  dr Karol Korczak
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, Monografia pod red. prof. Mariana Niedźwiedzińskiego, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2007
 • Design of Discrete Time Demodulators of AM- and FM- Harmonic Signals Using Energy Operators
  dr hab. Paweł Tymoszczuk
  IX Int. Conf. “The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics”
  Lwów - 2007
 • Design of precise analog frequency multipliers of harmonic signals in even number of times
  dr hab. Paweł Tymoszczuk
  III Int. Conf. “Perspective technologies and methods in MEMS design”
  Lwów - 2007
 • Hybrid optimization algorithms in designing of electromechanical converters
  dr inż. Sebastian Łacheciński
  XII International Conference – System Modelling and Control SMC’2007
  Zakopane - 2007

  Współautorzy: Maria Dems, Sławomir Wiak
 • Program OPTYM v.2, „Optymalizacja niskonapięciowych silników indukcyjnych dużych mocy z wykorzystaniem hybrydowych algorytmów optymalizacji
  dr inż. Sebastian Łacheciński
  Biblioteka Programów Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechniki Łódzkiej
  Łódź - 2007

  Współautorzy: Maria Dems, Zdzisław Rutkowski
 • Late results of treatment of anal fistulas
  dr hab. Radosław Zajdel
  Blackwell Publishing Ltd.
  2007

  Współautorzy: A. Sygut, R. Kędzia-Budziewska, R. Trzciński and A. Dziki
  Dostępny po zalogowaniu
 • Simple and complex reaction time measurement. Apreliminary evaluation of newapproach and diagnostic tool
  dr hab. Radosław Zajdel
  Elsevier Ltd.
  2007

  Współautorzy: Dariusz Nowak
  Dostępny po zalogowaniu

2006

 • The role of IT in improvement of Public Administrations - few remarks
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2006
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w sieci
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2006
 • Elektroniczny obieg dokumentów. Wybrane problemy
  dr Małgorzata Ziemecka
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2006
 • Informatyczna realizacja konferencji
  dr Małgorzata Ziemecka
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2006

  Współautorzy: Jarosław Kubik
 • Blended Learning
  dr Marek Melaniuk
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2006
 • Architektura platform e-learningowych
  dr Jarosław Zając
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2006

  Współautorzy: Waldemar Lis
 • Metody specyfikacji procesów oparte na diagramach
  dr Konrad Woźniacki
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2006

  Współautorzy: Łukasz Murowaniecki
 • Analiza strukturalna - alternatywne metody specyfikacji procesów
  dr Konrad Woźniacki
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2006

  Współautorzy: Łukasz Murowaniecki
 • Systemy rzeczywistości wirtualnej z punktu widzenia sposobu zanurzania użytkownika w świecie wirtualnym
  dr Konrad Woźniacki
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2006

  Współautorzy: Sergey Golets, Rafał Wziątek
 • Metody specyfikacji procesów oparte na diagramach
  dr Łukasz Murowaniecki
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2006

  Współautorzy: Konrad Woźniacki
 • Analiza strukturalna - alternatywne metody specyfikacji procesów
  dr Łukasz Murowaniecki
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2006

  Współautorzy: Konrad Woźniacki
 • Rozwój i sposoby wejścia na rynek handlu internetowego
  dr Łukasz Zakonnik
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2006

  Współautorzy: Aneta Kapłońska, Róża Paprocka
  Link do publikacji
 • Mikropłatności w Polsce jako szansa rozwoju nowych firm w sektorze handlu elektronicznego
  dr Łukasz Zakonnik
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2006
  Link do publikacji
 • Online games create new type of service in e-commerce
  mgr Rafał Wziątek
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2006

  Współautorzy: Daniel Biczysko
 • Systemy rzeczywistości wirtualnej z punktu widzenia sposobu zanurzania użytkownika w świecie wirtualnym
  mgr Rafał Wziątek
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2006

  Współautorzy: Sergey Golets, Konrad Woźniacki
 • Wiarygodność poczty elektronicznej i e-podpis
  mgr Paweł Rośczak
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2006
 • Rola uczelni wyższych w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
  dr Anna Bąkała
  Ergonomia niepełnosprawnym, wyd. Politechniki Łódzkiej, monografia
  Łódź - 2006
 • Interpolacja fraktalna w grafice komputerowej – wykorzystanie nowej metody
  dr inż. Marcin Krupski
  Akademia Górniczo-Hutnicza
  Kraków - 2006

  Współautorzy: Siwocha A., Cader A.
  Dostępny po zalogowaniu
 • Koncepcja fraktalnej kompresji obrazu
  dr inż. Marcin Krupski
  Akademia Górniczo-Hutnicza
  Kraków - 2006

  Współautorzy: Siwocha A., Cader A.
  Dostępny po zalogowaniu
 • New interpolation method with fractal curves
  dr inż. Marcin Krupski
  Springer
  Zakopane - 2006

  Współautorzy: Cader A.
  Dostępny po zalogowaniu
 • Aplikacja TEST – oprogramowanie testujące wybrane zestawy metod optymalizacji z uwzględnieniem różnych sposobów zmienności parametrów sterujących
  dr inż. Sebastian Łacheciński
  2st PD FCCS’2006 Polish and International PD Forum-Conference on Computer Science, Łódź-Smardzewice
  2006
 • Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji silnika indukcyjnego
  dr inż. Sebastian Łacheciński
  2st PD FCCS’2006 Polish and International PD Forum-Conference on Computer Science, Łódź-Smardzewice
  2006

  Współautorzy: Maria Dems
 • Program OPTYM v.1, „Optymalizacja niskonapięciowych silników indukcyjnych dużych mocy z wykorzystaniem algorytmów genetycznych
  dr inż. Sebastian Łacheciński
  Biblioteka Programów Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechniki Łódzkiej
  2006

  Współautorzy: Maria Dems, Zdzisław Rutkowski

2005

 • E-manager for e-economy
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Wyd. Uniwersytet Łódzki, „New World Order: Economic, Social, and Political Tendencies at the Beginning of Third Millennium”
  Łódź - 2005
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych w telepracy
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2005

  Współautorzy: Anna Bąkała
 • Koncepcja Single Window w handlu międzynarodowym
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Wyd. Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, "Nowe koncepcje i metody w systemach informatycznych" monografia pod redakcją Januszewskiego Arkadiusza, Drelihowskiego Ludosława
  Łódź - 2005
 • Sieci bezprzewodowe jako element platformy komunikacyjnej dla EC
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2005
 • Wykorzystanie hurtowni danych w bankach w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej
  dr Małgorzata Ziemecka
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2005
 • Edukacja mobilna
  dr Marek Melaniuk
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2005
 • Systemy informatyczne do obsługi windykacji w bankach
  dr Jarosław Zając
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2005
 • Kanały RSS w systemach zarządzania treścią
  dr Konrad Szymański
  wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2005
 • Transakcje elektroniczne przeprowadzane w sieci Internet, identyfikacja zagrożeń, czyli „nie bądź rybą w sieci”
  mgr Daniel Guga
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2005
 • Perspektywy rozwoju modelu rozliczeń międzybankowych w sektorze bankowości spółdzielczej
  dr Łukasz Murowaniecki
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2005
 • E-business in transition economies: achieving competitive advantage through e-business in Lithuania
  dr Anna Sadowska
  Erasmus University Rotterdam, "Curret issues in e-business research"
  Rotterdam - 2005
 • Bariery praktycznego korzystania z e-podpisu
  dr Anna Sadowska
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2005
 • Technologia VoIP - telefonia przyszłości?
  mgr Zbigniew Stachowiak
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2005
 • Ciężki los „składacza”
  mgr Rafał Wziątek
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2005
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych w telepracy
  dr Anna Bąkała
  Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting
  Łódź - 2005

  Współautorzy: Marian Niedźwiedziński
 • Narzędzia platformy edukacyjnej R5 Generation w służbie osób niepełnosprawnych
  dr Anna Bąkała
  Ergonomia niepełnosprawnym, wyd. Politechniki Łódzkiej, monografia
  Łódź - 2005
 • Technologie internetowe. Zagrożenie i nadzieja
  dr Anna Bąkała
  Technologie internetowe w zarządzaniu i biznesie, TIZiB
  2005
 • A winner-take all circuit using neural networks as building blocks
  dr hab. Paweł Tymoszczuk
  Neurocomputing, vol. 64
  Amsterdam - 2005

  Współautorzy: E. Kaszkurewicz
 • Możliwość Wykorzystania Struktur Fraktalnych do Modelowania Krzywych w Grafice Komputerowej
  dr inż. Marcin Krupski
  Akademia Górniczo-Hutnicza
  Kraków - 2005

  Współautorzy: Cader A.
 • Hybrydowe algorytmy optymalizacji w projektowaniu układów przy występowaniu ciągłych i nieciągłych zmiennych decyzyjnych
  dr inż. Sebastian Łacheciński
  1st PD FCCS’2005 Polish and International PD Forum-Conference on Computer Science Łódź-Bronisławów
  2005

  Współautorzy: Maria Dems

2004

 • Współczesne rozwiązania informatyczne wspomagające edukację dzieci niepełnosprawnych
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 183 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2004
 • Globalny handel elektroniczny
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Wydawnictwo Naukowe PWN
  Warszawa - 2004
 • Standardy bezpieczeństwa w sieciach bezprzewodowych WI-FI
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 183 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2004
 • Zarządzanie relacjami z klientami w oparciu o wiedzę w firmach internetowych
  dr Małgorzata Ziemecka
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 183 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2004
 • Zalety zastosowania Unified Modeling Language w analizie bankowych systemów informatycznych
  dr Konrad Woźniacki
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 183 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2004
 • Charakterystyka portalu edukacyjnego oraz systemu USOS w kontekście zdalnego nauczania
  dr Piotr Smejda
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 183 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2004
 • Usługi zdalnego pulpitu we wspomaganiu nauczania przedmiotów
  mgr Daniel Guga
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 183 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2004
 • Autoryzowane programy szkoleniowe na wyższych uczelniach
  mgr Daniel Guga
  XIII Konferencja Dydaktyczna - Instytut Ekonometrii i Statystki Uniwersytet Łódzki
  Łódź - 2004
 • Metody międzynarodowych transferów pieniężnych
  dr Łukasz Murowaniecki
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 183 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2004
 • Types and Features of contemporary Funds Transfer Systems
  dr Łukasz Murowaniecki
  SYSTEMS - Journal of Transdisciplinary Systems Science; volume 9, number 1-2
  Wrocław - 2004
 • Wsparcie IT dla zarządzania opartego na procesach
  dr Anna Sadowska
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 183 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2004
 • Internet w procesie rekrutacji na wyższych uczelniach
  dr Łukasz Zakonnik
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 183 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2004
  Link do publikacji
 • Informatyka w Urzędach Miejskich
  dr Łukasz Zakonnik
  Eksploatacja systemów informatycznych-od teorii do praktyki red. M.Miłosz, wydawnictwo MIKOM
  Warszawa - 2004

  Współautorzy: A.Kaczorowska, A.Pamuła
  Dostępny po zalogowaniu
 • Idea OpenSource w procesie edukacji na uczelni wyższej
  mgr Rafał Wziątek
  "Informatyka ekonomiczna - aspekty naukowe i dydaktyczne" red. A Nowicki, D. Jelonek, J. Goliński
  Częstochowa - 2004
 • Wybrane aspekty zarządzania telepracownikami z niepełnosprawnością
  dr Anna Bąkała
  Ergonomia niepełnosprawnym, wyd. Politechniki Łódzkiej, monografia
  Łódź - 2004
 • Współczesne technologie informatyczne w edukacji dzieci niepełnosprawnych
  dr Anna Bąkała
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 183 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2004
 • Computer Simulation for Traning Operators of thermal Cameras
  dr inż. Marcin Krupski

  Orlando - 2004

  Współautorzy: Chrzanowski K.
  Dostępny po zalogowaniu
 • Renderowanie Trójwymiarowych Obrazów Termalnych w Czasie Rzeczywistym
  dr inż. Marcin Krupski
  Akademia Górniczo-Hutnicza
  Kraków - 2004
  Dostępny po zalogowaniu
 • Renderowanie trójwymiarowych obrazów termalnych. Symulacja rozkładu temperatur
  dr inż. Marcin Krupski
  Uniwersytet Lwowski
  Lwów - 2004
  Dostępny po zalogowaniu
 • „Excel” w „Informatyka”
  dr inż. Sebastian Łacheciński
  Polski Uniwersytet Wirtualny
  Łódź - 2004
 • „Excel” w „Oprogramowanie Użytkowe”
  dr inż. Sebastian Łacheciński
  Polski Uniwersytet Wirtualny
  Łódź - 2004
 • Wybrane algorytmy optymalizacji przy różnych rodzajach zmienności parametrów sterujących, w odniesieniu do zestawu funkcji testowych
  dr inż. Sebastian Łacheciński
  4th Ukrainian – Polish Conference, ENVIRONMENTAL MECHANICS, METHODS OF COMPUTER SCIENCE AND SIMULATIONS
  LVIV - 2004

2003

 • Wiedza i umiejętności menedżera w e-gospodarce autorstwo fragmentu monografii pt. WIEDZA ŚWIATŁEM NA DRODZE DO SPOŁECZEńSTWA PRZYSZŁOŚCI, red. Agnieszka Szewczyk
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Uniwersytet Szczeciński 2003 r., ss. 237 - 243,
  Szczecin - 2003
 • Telepraca w biznesie mobilnym, współautorstwo artykułu w Acta Universitatis Lodziensis
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 167 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2003
 • Common Criteria i polskie unormowania dotyczące bezpieczeństwa systemów informatycznych
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  XI Krajowa Konferencja EDI-EC
  Łódź - 2003
 • Elektroniczne płatności w handlu międzynarodowym dla sektora B2B
  dr Małgorzata Ziemecka
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 167 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2003
 • Zastosowanie podpisu elektronicznego w systemach bankowych
  dr Jarosław Zając
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 167 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2003
 • Wykorzystanie modelu środowiskowego w analizie systemów bankowych
  dr Konrad Woźniacki
  XI Krajowa Konferencja EDI-EC
  Łódź - 2003
 • Technologia GSM jako platforma usług www i aplikacji internetowych. Właściwości rozwiązań m-commerce
  mgr Daniel Guga
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 167 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2003
 • Zagadnienie dokonywania mikropłatności na polskim rynku internetowym
  dr Łukasz Zakonnik
  XI Konferencja Systemy i Sieci
  Łódź - 2003
  Dostępny po zalogowaniu
 • Micropayments on Polish Internet market
  dr Łukasz Zakonnik
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 167 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2003
  Link do publikacji
 • M. Landy, S. Siddiqui, J. Swisher, JBuilder. Vademecum profesjonalisty, tłum. Paweł Rośczak (rozdz. 25, 28, 29), Adam Majczak (rozdz. 1 - 9, 30, 31), Tomasz Miszkiel (rozdz. 17, 19, 20 - 24), Marcin Samodulski (rozdz. 10 - 16), Krzysztof Wołowski (rozdz. 18, 26, 27),
  mgr Paweł Rośczak
  Wydawnictwo Helion
  Gliwice - 2003
 • Nowe technologie internetowe w edukacji i pracy osób niepełnosprawnych
  dr Anna Bąkała
  Ergonomia niepełnosprawnym, wyd. Politechniki Łódzkiej, monografia
  Łódź - 2003
 • Telepraca w biznesie mobilnym
  dr Anna Bąkała
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 167 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2003
 • Technologie internetowe wykorzystywane w telepracy mobilnej
  dr Anna Bąkała
  Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, seria Automatyka
  Kraków - 2003
 • A Winner-take-all circuit based on second order Hopfield neural networks as building blocks
  dr hab. Paweł Tymoszczuk
  Int. Joint Conf. Neural Networks, vol. II
  Portland - 2003

  Współautorzy: E. Kaszkurewicz
 • Generator obrazów termalnych – image generator
  dr inż. Marcin Krupski
  Akademia Górniczo-Hutnicza
  Kraków - 2003

  Współautorzy: Chrzanowski K.
 • Optymalizacja obiektu przy jednoczesnym występowaniu ciągłych i nieciągłych zmiennych niezależnych
  dr inż. Sebastian Łacheciński
  Zeszyty Naukowe WSHE w Łodzi
  Łódź - 2003

2002

 • E-commerce and intelligent methods, współautorstwo książki przygotowanej przez międzynarodowy zespół autorów po redakcją - Javier Segovia, Piotr S. Szczepaniak i Marian Niedźwiedziński polegające na: autorstwie podrozdziału pt. Barriers to Global Electronic Commerce, ss. 3 - 12, współautorstwie podrozdziału pt. Foundations of Electronic Data Interchange, ss. 13 - 18
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  2002 Springer Verlag Company, Heidelberg - New York,
  New York - 2002
 • Trade Points - wsparcie dla globalnego handlu elektronicznego autorstwo podrozdziału w monografii pt. KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZ¡DZANIA I PROCESÓW DECYZYJNYCH W GOSPODARCE, red. Jan Studziński, Ludosław Drelichowski, Olgierd Hryniewicz,
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  wyd. PAN, Seria: Badania Systemowe tom 31, 2002, ss. 29 - 39,
  2002
 • Ujęcie kosztowe efektu synergii uzyskanej z integracji systemów IT współautorstwo fragmentu monografii pt. EFEKTYWNOŚć ZASTOSOWAń INFORMATYKI, red. Jerzy Kisielnicki, Janusz K. Grabara, Jerzy S. Nowak
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Wydawnictwo Naukowo-Techniczne
  Warszawa - 2002
 • E-manager for E-economy - The Annual International Graduate Consortium and Educational Symposium,The Information Systems Research Center - Working Papers
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  University of Baltimore
  Baltimore - 2002
 • Przesłanki wdrożenia telepracy w sektorze MSP, współautorstwo artykułu w Acta Universitatis Lodziensis
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 157 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2002
 • The diagram of co-operation for E-commerce centers - The Annual International Graduate Consortium and Educational Symposium, The Information Systems Research Center - Working Papers
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  University of Baltimore
  Baltimore - 2002
 • Cechy skutecznego menedżera w gospodarce elektronicznej
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Konferencja dydaktyczna Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Łódzkiego pt. Nauczanie informatyki i statystyki w procesie globalizacji
  Łódź - 2002
 • Bezpieczeństwo systemów komputerowych i produktów IT -obowiązujące standardy oceny
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  X Krajowa Konferencja EDI-EC
  Łódź - 2002
 • Systemy elektronicznych płatności
  dr Małgorzata Ziemecka
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 157 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2002
 • Some Legal Aspects of Electronic Commerce, współautor rozdziału w E-Commerce and Intelligent Methods
  dr Małgorzata Ziemecka
  Springer
  New York - 2002
 • Budowa aplikacji EDI - zadania i narzędzia do ich realizacji
  dr Jarosław Zając
  X Krajowa Konferencja EDI-EC
  Łódź - 2002
 • Bankowe systemy informatyczne klasy EDI/EC.
  dr Konrad Woźniacki
  X Krajowa Konferencja EDI-EC
  Łódź - 2002
 • Usługi dodatkowe w bankowości internetowej
  dr Łukasz Zakonnik
  X Konferencja Systemy i Sieci
  Łódź - 2002
  Dostępny po zalogowaniu
 • Przesłanki wdrożenia telepracy w sektorze MSP
  dr Anna Bąkała
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 157 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 2002
 • Telepraca szansą dla niepełnosprawnych
  dr Anna Bąkała
  Ergonomia niepełnosprawnym, wyd. Politechniki Łódzkiej, monografia
  Łódź - 2002
 • Komputerowe wspomaganie Procesu edukacji – nauczanie na odległość
  dr inż. Marcin Krupski
  WSHE
  Spała - 2002

  Współautorzy: Przybyszewski K., Grzybowski R., Filutowicz Z., Lach A.
 • Optimization of object at simultaneous occurrence continuous and not continuous independent variables
  dr inż. Sebastian Łacheciński
  Proceedings VII-th International Workshop on Optimisation and Inverse Problems in Electromagnetism OIPE
  Łódź - 2002

2001

 • Strategie ułatwień w dziedzinie Global Electronic Commerce
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  IX Krajowa Konferencja EDI-EC
  Łódź - 2001
 • The structure of determinants in Global Electronic Commerce - The Annual International Graduate Consortium and Educational Symposium, The Information Systems Research Center - Working Papers
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  University of Baltimore
  Baltimore - 2001
 • Models of health service in Poland - and IT solutions - współautor artykułu w czasopiśmie SYSTEMS
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  SYSTEMS
  Łódź - 2001
 • Standardy oceny bezpieczeństwa systemów komputerowych i produktów IT
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  IX Krajowa Konferencja EDI-EC
  Łódź - 2001
 • Ubezpieczenia on-line w Polsce
  dr Małgorzata Ziemecka
  IX Krajowa Konferencja EDI-EC
  Łódź - 2001
 • Evolution of systems solutions in Polish health care
  dr Konrad Szymański

  Łódź - 2001
 • Wybrane problemy wdrażania aplikacji typu CRM w polskich przedsiębiorstwach
  mgr Radosław Świerczyński
  IX Krajowa Konferencja EDI-EC
  Łódź - 2001
 • Nauczanie na odległość - technologia czy psychologia?
  dr Piotr Smejda
  IX Krajowa Konferencja EDI-EC
  Łódź - 2001
 • Stylista - Wprowadzenie do XML
  mgr Daniel Guga
  PC World Komputer Special - Webmaster nr 1/2001 ISNN: 1507-8558 IDG Poland S.A.
  2001
 • Usługi lokalizacyjne GSM
  mgr Daniel Guga
  PC World Komputer Extra - Telefony komórkowe nr 5/2001 ISNN: 1507-7640 IDG Poland S.A.
  2001
 • Udany mariaż GSM i GPS
  mgr Daniel Guga
  Dot.COM nr 6 marzec 2001 ISNN:1640-8284 Parkiet Spółka z o.o.
  2001
 • Co dalej z telefonią satelitarną?
  mgr Daniel Guga
  Dot.COM nr 7 kwiecień 2001 ISNN:1640-8284 Parkiet Spółka z o.o.
  2001
 • Przetwarzanie rozproszone w Internecie
  mgr Daniel Guga
  Internet nr 4/2001 ISNN: 1234-9984 Wydawnictwo AVT
  2001
 • Motorola Timeport P7389i - dostęp do Internetu przez GPRS
  mgr Daniel Guga
  Internet nr 7/2001 ISNN: 1234-9984 Wydawnictwo AVT
  2001
 • The evolution of funds transfer system
  dr Łukasz Murowaniecki
  IX Krajowa Konferencja EDI-EC
  Łódź - 2001
 • Kierunki rozwoju telepracy. Aspekt społeczny
  dr Anna Bąkała
  Tubielewicz A. (red.),"Electronic Commerce - Gospodarka XXI wieku", wyd. Politechniki Gdańskiej
  Gdańsk - 2001
 • interaktywnego nauczania na odległość
  dr inż. Marcin Krupski
  WSHE
  Spała - 2001

  Współautorzy: Lach A., Łukasiak K.
  Dostępny po zalogowaniu
 • Oprogramowanie do opracowywania rozbudowanych struktur wyników pomiarowych
  dr inż. Sebastian Łacheciński
  Materiały Konferencyjne VI Konferencji Naukowo-Technicznej pt. ZASTOSOWANIA KOMPUTERÓW W ELEKTROTECHNICE
  Poznań/Kiekrz - 2001
 • Excel 97
  dr inż. Sebastian Łacheciński
  Wydawnictwo WSHE
  Łódź - 2001
 • ćwiczenia z ... Elektrotechnika w Excelu
  dr inż. Sebastian Łacheciński
  MIKOM
  Warszawa - 2001
 • Dydaktyka w zakresie Informatyki
  dr inż. Sebastian Łacheciński
  Materiały Konferencyjne II Krajowej Konferencji Szkół Niepaństwowych pt. JAKOŚć I METODY KSZTAŁCENIA W DZIEDZINIE INFORMATYKI
  Łódź - 2001

2000

 • Czynniki determinujące efektywność handlu międzynarodowego w epoce gospodarki elektronicznej, autorstwo fragmentu monografii pt. INTERNET W ŚRODOWISKU PORTÓW MORSKICH, red. Ludwik Kondratowicz
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  wyd. Instytut Gospodarki Morskiej, Gdańsk, 2000 r. ss. 91 -96,
  Gdańsk - 2000
 • Monitorowanie barier w międzynarodowym obrocie elektronicznym
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  VIII Krajowa Konferencja EDI-EC
  Łódź - 2000
 • EDI ciąg dalszy czyli OBI
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  miesięcznik Telecom Forum 3/2000 Wydawnictwo LUPUS.
  2000
 • Przewodnik po EDI
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica
  Łódź - 2000

  Współautorzy: Małgorzata Ziemecka
 • Zarządzanie sieciami
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  VIII Krajowa Konferencja EDI-EC
  Łódź - 2000
 • Bankowość w sieci Internet
  dr Małgorzata Ziemecka
  VIII Krajowa Konferencja EDI-EC
  Łódź - 2000
 • Przewodnik po EDI
  dr Małgorzata Ziemecka
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
  Łódź - 2000

  Współautorzy: Katarzyna Lange-Sadzińska
 • Przegląd zastosowań teleinformatyki w służbie zdrowia
  dr Konrad Szymański

  Łódź - 2000
 • CRM - nowa grupa aplikacji wspomagających kontakt z klientem
  mgr Radosław Świerczyński
  VIII Krajowa Konferencja EDI-EC
  Łódź - 2000
 • Zastosowanie Unified Modeling Language w procesie analizy i projektowania systemów transportowych
  dr Konrad Woźniacki
  VIII Krajowa Konferencja EDI-EC
  Łódź - 2000
 • Wiedza jako przedmiot obrotu w technologii e-commerce
  dr Piotr Smejda
  VIII Krajowa Konferencja EDI-EC
  Łódź - 2000
 • GPS jako przyszłościowy element składowy aplikacji e-commerce
  mgr Daniel Guga
  VIII Krajowa Konferencja EDI-EC
  Łódź - 2000
 • Electronic Monitoring System in Transportation Area
  mgr Daniel Guga
  Merrick School of Business, University of Baltimore - Baltimore
  Baltimore - 2000
 • Wap i Ty - Pierwszy krok w WAP
  mgr Daniel Guga
  PC World Komputer Extra nr 2/2000 ISNN:1507-7640 IDG Poland S.A.
  2000
 • Nowe technologie: HSCSD, GPRS, UMTS
  mgr Daniel Guga
  PC World Komputer Extra nr 2/2000 ISNN:1507-7640 IDG Poland S.A.
  2000
 • Piksele zawodowców - Profesjonalna fotografia cyfrowa
  mgr Daniel Guga
  PC World komputer Special nr 3/2000 ISNN: 1507-8558 IDG Poland S.A.
  2000

1999

 • Trade Facilitation - an Important Factor in Globalization of Electronic Commerce
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  The International Conference Business Information Systems - BIS'99
  Poznań - 1999
 • EDI i EC - narzędzia wspomagania zarządzania w gospodarce i administracji
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Konferencja Stowarzyszenia Elektryków Polskich - SEP'99, organizator - Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP
  Warszawa - 1999
 • Wiedza niezbędna dla rozwoju systemów klasy EDI-EC
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Zeszyt nr 1 Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi,
  Łódź - 1999
 • OBI - szansą dla małych firm?
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  VII Krajowa Konferencja EDI-EC
  Łódź - 1999
 • EDI w przedsiębiorstwie
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  miesięcznik Telecom Forum 3/99. Wydawnictwo LUPUS.
  1999
 • Making Secure and Trustworthy Environment for Electronic Commerce, współautor
  dr Małgorzata Ziemecka
  The International Conference Business Information Systems - BIS'99
  Poznań - 1999
 • Płatności elektroniczne w świetle przepisów prawnych Unii Europejskiej
  dr Małgorzata Ziemecka
  VII Krajowa Konferencja EDI-EC
  Łódź - 1999
 • Ochrona prywatności w telemedycynie
  dr Konrad Woźniacki
  VII Krajowa Konferencja EDI-EC
  Łódź - 1999
 • Selected aspects of data security from the EDI point of view
  dr Konrad Woźniacki
  Business Information Systems
  Poznań - 1999
 • Selected aspects of Polish telecommunications from Electronic Commerce point of view
  dr Konrad Woźniacki
  Merrick School of Business, University of Baltimore
  Baltimore - 1999
 • Internet revolution in a polish system education
  dr Piotr Smejda
  Confernce "E-Commerce"
  Bled - 1999
 • Wirtualne sieci prywatne jako jedna z metod implementacji EDI
  dr Piotr Smejda
  VII Krajowa Konferencja EDI-EC
  Łódź - 1999

1998

 • Organizacja procesów standaryzacyjnych EDI
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  The International Conference Business Information Systems - BIS'98
  Poznań - 1998
 • Formalne dokumenty księgowe w EDI
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  VI Krajowa Konferencja EDI-EC
  Łódź - 1998
 • Dydaktyczne konsekwencje rozwoju systemów klasy EDI
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Konferencja dydaktyczna Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Łódzkiego pt. Nauczanie metod ilościowych w szkołach wyższych
  Łódź - 1998
 • EDI - zagrożenia i ochrona
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  miesięcznik Telecomforum 2/98.
  1998
 • Standardy komunikatów EDI
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  miesięcznik Telecomforum 4/98.
  1998
 • Współautor Środowisko telekomunikacyjne na potrzeby EDI i Electronic Commerce
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  Międzynarodowa Konferencja Business Information Systems
  Poznań - 1998
 • Zarządzanie sieciami jako jeden z aspektów funkcjonowania EDI
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  VI Krajowa Konferencja EDI-EC
  Łódź - 1998
 • Elektroniczna wymiana danych (EDI) w Internecie
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  miesięcznik Telecomforum 11/98.
  1998
 • Przegląd elektronicznych systemów płatności
  dr Małgorzata Ziemecka
  The International Conference Business Information Systems - BIS'98
  Poznań - 1998
 • Czynniki określające ryzyko w realizacji systemu elektronicznych płatności
  dr Małgorzata Ziemecka
  VI Krajowa Konferencja EDI-EC
  Łódź - 1998
 • Wykorzystanie elektronicznej wymiany danych w rozliczeniach finansowych
  dr Małgorzata Ziemecka
  TELECOM nr 6/98
  1998
 • Problemy wdrażania elektronicznych systemów płatności
  dr Małgorzata Ziemecka
  Materiały konferencyjne na II Konferencję Zastosowań Rozwiązań Informatycznych w Bankowości
  Wrocław - 1998
 • Systemy płatności
  dr Małgorzata Ziemecka
  Bank nr 9/98
  1998
 • Otwarte systemy elektronicznej wymiany danych
  dr Jarosław Zając
  VI Krajowa Konferencja EDI-EC
  Łódź - 1998
 • Projektowanie komunikatów i procedur w systemach EDI
  dr Jarosław Zając
  Międzynarodową konferencję Business Information Systems'98
  Poznań - 1998
 • Wykorzystanie komunikacji elektronicznej w służbie zdrowia
  dr Konrad Szymański
  Międzynarodowa Konferencja Business Information Systems'98
  Poznań - 1998
 • Elektroniczna Wymiana Dokumentacji, a Elektroniczny Handel (identyfikacja problemu)
  mgr Radosław Świerczyński
  V Krajowa Konferencja EDI
  Łódź - 1998
 • Środowisko telekomunikacyjne na potrzeby EDI i Electronic Commerce
  dr Konrad Woźniacki
  Business Information Systems
  Poznań - 1998

1997

 • Cele i metody działania CEFACT
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  V Krajowa Konferencja EDI
  Łódź - 1997
 • Standardowe dokumenty EDI w dziedzinie rachunkowości
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 43
  Warszawa - 1997
 • Perspektywy i możliwości kształcenia informatyków w świetle oczekiwań studentów
  dr Barbara Maciejak
  Konferencja dydaktyczna Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ
  Łódź - 1997
 • Standardy realizacji połączeń fizycznych dla partnerów elektronicznej wymiany danych
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  V Krajowa Konferencja EDI
  Łódź - 1997
 • Wybrane aspekty strategicznego wykorzystania EDI w przedsiębiorstwie
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  II Konferencja Human-Computer Interaction w rekonstrukcji i modelowania procesów gospodarczych oraz tworzeniu zintegrowanych systemów informacyjnych
  Gdańsk - 1997
 • Współautor: Perspektywy i możliwości kształcenia informatyków w świetle oczekiwań studentów
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  Konferencja dydaktyczna Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ
  Łódź - 1997
 • Elektroniczna wymiana danych - obecnie i w przyszłości
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  miesięcznik Telecomforum, nr 10/97
  1997
 • Analiza systemu elektronicznej bankowości TELEKONTO PLUS w zakresie bezpieczeństwa danych
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  na zlecenie UMŁ
  Łódź - 1997
 • Aspekt ochrony danych w systemie elektronicznych płatności
  dr Małgorzata Ziemecka
  V Krajowa Konferencja EDI
  Łódź - 1997
 • Wirtualizacja działalności gospodarczej w sieci Internet
  dr Konrad Szymański
  II Konferencja Human-Computer Interaction w rekonstrukcji i modelowania procesów gospodarczych oraz tworzeniu zintegrowanych systemów informacyjnych
  Gdańsk - 1997
 • Koncepcja wirtualnej apteki
  dr Konrad Szymański

  Kołobrzeg - 1997
 • Perspektywy i możliwości kształcenia informatyków w świetle oczekiwań studentów
  mgr Radosław Świerczyński
  Materiały konferencyjne na Konferencję Dydaktyczną UŁ
  Łódź - 1997

1996

 • Metoda JAD (Joint Application Design) w projektowaniu aplikacji EDI
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  IV Krajowa Konferencja EDI
  Łódź - 1996
 • EDI - zagrożenia i metody zabezpieczeń
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Konferencja INFOGRYF'96, tom 2
  Kołobrzeg - 1996
 • Ryzyko występowania błędów komunikatów EDI
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  Informatyka Nr 8
  1996
 • Wybrane aspekty wdrażania systemów EDI w organizacji gospodarczej
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  IV Krajowa Konferencja EDI
  Łódź - 1996
 • EDI w europejskim systemie bankowym
  dr Małgorzata Ziemecka
  IV Krajowa Konferencja EDI
  Łódź - 1996
 • Inteligentne narzędzia wspomagania analizy i projektowania systemów informatycznych
  dr Jarosław Zając
  Konferencja Inteligentne Systemy Wspomagania Decyzji w Zarządzaniu
  Szczyrk - 1996
 • Wykorzystanie Elektronicznej Wymiany Danych do tworzenia Wirtualnej Firmy
  dr Konrad Szymański
  Konferencja Inteligentne Systemy Wspomagania Decyzji w Zarządzaniu
  Szczyrk - 1996
 • EDI w opinii obecnych i przyszłych użytkowników - ankieta
  dr Konrad Szymański

  Łódź - 1996

1995

 • Why EDI in your company?
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  The 8th International EDI Conference: ELECTRONIC COMMERCE FOR TRADE EFFICIENCY
  Bled - 1995
 • Zamierzenia dotyczące wdrożenia EDI w administracji rządowej
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  III Krajowa Konferencja EDI
  Łódź - 1995
 • Specyficzne problemy EDI jako nowej klasy systemów informatycznych zarządzania
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  współautorstwo, Konferencja INTELIGENTNE SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI W ZARZ¡DZANIU - NOWE KIERUNKI PRAC, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
  Szczyrk - 1995
 • Techniczne aspekty realizacji elektronicznej wymiany danych
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  III Krajowa Konferencja EDI
  Łódź - 1995
 • Wprowadzenie do finansowej EDI
  dr Małgorzata Ziemecka
  III Krajowa Konferencja EDI
  Łódź - 1995

1994

 • Partycypacyjne budowanie systemów EDI
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  II Krajowa Konferencja EDI
  Łódź - 1994
 • EDI in Poland - new elements
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  The 7th International EDI Conference: ELECTRONIC COMMERCE - ELECTRONIC PARTNERSHIP
  Bled - 1994
 • EDI - system połączonych systemów
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Konferencja INTELIGENTNE SYSTEMY W ZARZ¡DZANIU, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
  Katowice - 1994
 • Podstawowe pojęcia EDI
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  Informatyka Nr 1.
  1994
 • Ryzyko wystąpienia błędów wynikających ze specyfiki komunikatów EDI oraz środowiska sieci rozległych w jakim EDI funkcjonuje
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  II Krajowa Konferencja EDI
  Łódź - 1994
 • Przewodnik - instrukcja włączenia wewnętrznych systemów przetwarzania danych w zakładach przemysłowych do dostępnych sieci telekomunikacyjnych w celu umożliwienia eksploatacji systemów EDI.
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  Opracowanie na zlecenie Warszawskiego Oddziału SIMP
  Łódź - 1994

1993

 • Wieloaspektowa analiza potrzeb organizacji w zakresie EDI
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  I Krajowa Konferencja EDI
  Łódź - 1993
 • EDI in Poland - activities and strategies
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  The 6th International EDI Conference: STRATEGIC SYSTEMS IN THE GLOBAL ECONOMY OF THE 90s
  Bled - 1993
 • Suggestions for Changes in Teaching in Information Systems
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  SYSTEMIST, Volume 15, Number 3
  1993
 • Podstawowe pojęcia związane z EDI
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  I Krajowa Konferencja EDI
  Łódź - 1993

1992

 • Przedsiębiorstwo jako system informacyjny
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
  Warszawa - 1992
 • The integration of subjects as an important factor of teaching in information technology and management
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  ORGANISATION AND INFORMATION SYSTEMS, Bled
  Bled - 1992
 • Książka pt. Komputer - co to jest?. Praktyczne rady dla początkujących i nauka obsługi
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  Bełchatów Acta Art sp. z o.o.
  Bełchatów - 1992
 • Praktyczne wykorzystanie protokołu NetBIOS
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  Informatyka Nr 7.
  1992
 • Automatyczne dekretowanie dowodów księgowych,
  dr Małgorzata Ziemecka
  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 119 - Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 1992

1991

 • Koncepcja modelu dydaktycznego - przetwarzanie danych w przedsiębiorstwie, artykuł w tomie POMOSTY POMIęDZY NAUK¡ A PRAKTYK¡ INFORMATYKI STOSOWANEJ W ZARZ¡DZANIU
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Studia Informatica nr 4
  Szczecin - 1991
 • Modemy - łączcie nas
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  PC-Kurier, Nr 24.
  1991
 • Przez modem do poczty elektronicznej
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  PC-Kurier, Nr 24.
  1991

1990

 • Diagnoza informacyjna przedsiębiorstwa autorstwo podrozdziału w podręczniku pt. Informatyka w teorii i praktyce handlu zagranicznego pod red. Aleksandra Legatowicza i Teresy Kochańskiej,
  prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź - 1990
 • Poczta elektroniczna systemu Advanced Netware 286
  dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska
  Informatyka, Nr 11-12 s.32
  1990