Katedra Informatyki Ekonomicznej

Współpraca międzyuczelniana i międzynarodowa

Katedra Informatyki Ekonomicznej utrzymuje kontakty naukowe z licznymi uczelniami i instytutami naukowymi w kraju i zagranicą. Najbardziej wymierny i konkretny charakter ma współpraca realizowana obecnie w ramach projektu PICTURE (6 Program Ramowy Unii Europejskiej). Obejmuje ona współdziałanie 12 partnerów reprezentujących 6 krajów europejskich. Celem projektu jest zbudowanie narzędzia wspierającego jednostki administracji publicznej w budowaniu racjonalnej strategii wdrażania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wśród partnerów projektu znajdują się m.in.:

  • European Research Institute for Information Systems - ERCIS (Germany)
  • SAP Research Centre
  • Institute of Information Management, University of St. Gallen (Switzerland)
  • FileNet-London (Great Britain).


Strona utworzona 06.03.2007 przez: Admin
Ostatnia aktualizacja 21.04.2013 przez: Webadmin
Strona wyświetlona 5537 razy.
Zgłoszenie awarii Do wydruku  Powrót Na górę