Katedra Informatyki Ekonomicznej

Sylwetka absolwenta specjalności Informatyka Ekonomiczna i Multimedia

Informatyka ekonomiczna jest to dziedzina praktyki gospodarczej zajmująca się praktycznym wykorzystaniem środków i narzędzi techniki komputerowej w sferze ekonomicznej. Program studiów na tej specjalności obejmuje cztery główne grupy przedmiotów przekładające się na kwalifikacje i umiejętności absolwentów:

  • budowę systemów informatycznych w organizacjach gospodarczych obejmująca projektowanie systemów informatycznych i zarządzanie projektem informatycznym, algorytmikę i języki programowania strukturalnego, obiektowego i wizualnego, systemy operacyjne i sieci komputerowe oraz sposoby zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych,
    a w tym:
    • praktyczne wykorzystanie nowoczesnych relacyjnych i obiektowych baz danych oraz hurtowni danych,
    • tworzenie aplikacji i serwisów internetowych w instytucjach,
    • wykorzystanie multimediów i grafiki komputerowej w gospodarce elektronicznej i e-biznesie.

Absolwenci tej specjalności bez problemu znajdują zatrudnienie na stanowiskach projektantów, programistów, analityków, administratorów systemów informatycznych, konsultantów i menedżerów zarządzających przedsięwzięciami informatycznymi w każdym rodzaju instytucji. Studenci uzyskujący profesjonalną wiedzę w zakresie e-gospodarki i multimediów w biznesie oraz będą mogli być zatrudniani jako projektanci i administratorzy aplikacji biznesu elektronicznego. Szerokie podstawy wiedzy ekonomicznej, a także matematycznej, statystycznej i ekonometrycznej umożliwiają absolwentom tej specjalności objęcie stanowisk odpowiedzialnych za informatyczne wspomaganie podejmowania bieżących i strategicznych decyzji menedżerskich w różnorakich instytucjach gospodarczych i administracyjnych.


Strona utworzona 08.03.2007 przez: Webadmin
Ostatnia aktualizacja 21.04.2013 przez: Webadmin
Strona wyświetlona 5849 razy.
Zgłoszenie awarii Do wydruku  Powrót Na górę