Katedra Informatyki Ekonomicznej

mgr Anna Bogusławska - Lesiak

Stanowisko: Pracownik naukowo-techniczny

Poczta: anna.lesiak(at)uni.lodz.pl
Pokój: E136
Telefon: 42-635-5231
Strony WWW

Funkcje pozauniwersyteckie / członkostwo w organizacjach