Katedra Informatyki Ekonomicznej

dr Konrad Szymański

Stanowisko: starszy wykładowca

Poczta: konrad.szymanski(at)uni.lodz.pl
Pokój: F213
Telefon: 42-635-5075
Strony WWW

Strona prywatna USOSWeb ludzie.uni.lodz.pl Linkedin ResearchGate

O sobie

"Żaden z ludzi nie może mieć wszystkiego, czego pragnie, w taki sposób, w jaki tego zapragnął"

Pełnione funkcje na UŁ

p.o. Kierownika Pracowni Gospodarki Elektronicznej
Webmaster Katedry Informatyki Ekonomicznej
Wydziałowy opiekun programu Microsoft DreamSpark oraz Statistica

Funkcje pozauniwersyteckie / członkostwo w organizacjach

Członek Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej
Członek Zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020
Uczestnik projektu: Foresight technologiczny przemysłu (InSight2030)