Katedra Informatyki Ekonomicznej

dr Marek Melaniuk

Stanowisko: starszy wykładowca

Poczta: mar-mel(at)o2.pl
Pokój: F113
Telefon: 42-635-5027
Strony WWW

USOSWeb

Funkcje pozauniwersyteckie / członkostwo w organizacjach