Katedra Informatyki Ekonomicznej

dr inż. Dominika Lisiak-Felicka

Stanowisko: adiunkt

Poczta: dominika.lisiak(at)gmail.com
Poczta alternatywna: dominika.lisiak(at)uni.lodz.pl
Pokój: F112
Telefon: 42-635-5026
Strony WWW

USOSWeb ResearchGate ORCid

Pełnione funkcje na UŁ

Opiekun specjalności "Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych" na kierunku Logistyka

Funkcje pozauniwersyteckie / członkostwo w organizacjach

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego