Katedra Informatyki Ekonomicznej

dr inż. Dominika Lisiak-Felicka

Stanowisko: adiunkt

Poczta: dominika.lisiak(at)gmail.com
Pokój: F222
Telefon: 42-635-5027
Strony WWW

ResearchGate

Pełnione funkcje na UŁ

Opiekun specjalności "Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych" na kierunku Logistyka

Funkcje pozauniwersyteckie / członkostwo w organizacjach

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego