Katedra Informatyki Ekonomicznej

dr inż. Sebastian Łacheciński

Stanowisko: adiunkt

Poczta: slachecinski(at)uni.lodz.pl
Pokój: F224
Telefon: 42-635-5081
Strony WWW

USOSWeb ludzie.uni.lodz.pl ResearchGate

Pełnione funkcje na UŁ

* Opiekun specjalności Bazy Danych na kierunku Informatyka
* Koordynator ze strony Uczelni ds. współpracy z firma BSC Polska

Funkcje pozauniwersyteckie / członkostwo w organizacjach

* Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego
* Członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
* Członek Klubu Zdobywców Korony Gór Polski