Katedra Informatyki Ekonomicznej

dr inż. Sebastian Łacheciński

Stanowisko: adiunkt

Poczta: sebastian.lachecinski(at)uni.lodz.pl
Pokój: E117
Telefon: 42-635-5018
Strony WWW

USOSWeb ResearchGate ORCid

Pełnione funkcje na UŁ

* Opiekun specjalności Bazy Danych na kierunku Informatyka
* Koordynator ze strony Uczelni ds. współpracy z firma BSC Polska

Funkcje pozauniwersyteckie / członkostwo w organizacjach

* Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego
* Członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
* Członek Klubu Zdobywców Korony Gór Polski