Katedra Informatyki Ekonomicznej

dr inż. Marcin Bąkała

Stanowisko: adiunkt

Poczta: marcin.bakala(at)uni.lodz.pl
Pokój: E118
Telefon: 42-635-5006
Strony WWW

USOSWeb

Funkcje pozauniwersyteckie / członkostwo w organizacjach