Katedra Informatyki Ekonomicznej

dr Małgorzata Ziemecka

Stanowisko: starszy wykładowca

Poczta: malgorzata.ziemecka(at)uni.lodz.pl
Pokój: F113
Telefon: 42-635-5027
Strony WWW

USOSWeb

Funkcje pozauniwersyteckie / członkostwo w organizacjach