Katedra Informatyki Ekonomicznej

dr Małgorzata Ziemecka

Stanowisko: starszy wykładowca

Poczta: mlziem(at)uni.lodz.pl
Pokój: F222
Telefon: 42-635-5027
Strony WWW

USOSWeb

Funkcje pozauniwersyteckie / członkostwo w organizacjach