Katedra Informatyki Ekonomicznej

mgr Michał Błaszczyk

Stanowisko: asystent-doktorant

Poczta: michal.blaszczyk(at)uni.lodz.pl
Pokój: E117
Telefon: 42-635-5018
Strony WWW

Strona prywatna USOSWeb

Funkcje pozauniwersyteckie / członkostwo w organizacjach