Katedra Informatyki Ekonomicznej

dr Karol Korczak

Stanowisko: adiunkt

Poczta: karolk(at)uni.lodz.pl
Pokój: F227
Telefon: 42-635-5099
Strony WWW

USOSWeb ludzie.uni.lodz.pl ResearchGate

Pełnione funkcje na UŁ

  • Opiekun specjalności "IT w finansach" na kierunku Bankowość i finanse cyfrowe

Funkcje pozauniwersyteckie / członkostwo w organizacjach

  • Członek Rady Naukowej Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE)
  • Członek Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia (PTTM)