Katedra Informatyki Ekonomicznej

dr Karol Korczak

Stanowisko: adiunkt

Poczta: karol.korczak(at)uni.lodz.pl
Pokój: E118
Telefon: 42-635-5006
Strony WWW

USOSWeb ResearchGate ORCid

Pełnione funkcje na UŁ

  • Opiekun specjalności "IT w finansach" na kierunku Bankowość i finanse cyfrowe

Funkcje pozauniwersyteckie / członkostwo w organizacjach

  • Członek Rady Naukowej Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE)
  • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)
  • Członek Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia (PTTMeZ)