Katedra Informatyki Ekonomicznej

dr Anna Bąkała

Stanowisko: adiunkt

Poczta: anna.bakala(at)gmail.com
Pokój: E118
Telefon: 42-635-5006
Strony WWW

USOSWeb Linkedin ResearchGate

O sobie

“Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.”
S.Jobs

Pełnione funkcje na UŁ

Członkini Komisji ds. Doskonalenia Dydaktyki UŁ
https://noweksztalcenie.uni.lodz.pl/
Wydziałowy Koordynator ds. kształcenia e-learningowego

Funkcje pozauniwersyteckie / członkostwo w organizacjach

Członkini International Project Management Association
Członkini Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej
Członkini Stowarzyszenia Integrał
Członkini Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego