Katedra Informatyki Ekonomicznej

dr Anna Bąkała

Stanowisko: adiunkt

Poczta: anna.bakala(at)gmail.com
Pokój: E118
Telefon: 42-635-5006
Strony WWW

USOSWeb

O sobie

“Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.”
S.Jobs

Pełnione funkcje na UŁ

Członkini Zespołu ds. Nowych Metod Kształcenia UŁ
https://noweksztalcenie.uni.lodz.pl/

Funkcje pozauniwersyteckie / członkostwo w organizacjach

Członek Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej
Członek Stowarzyszenia Integrał