Katedra Informatyki Ekonomicznej

dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska

Stanowisko: starszy wykładowca

Poczta: katarzyna.lange-sadzinska(at)uni.lodz.pl
Pokój: F113
Telefon: 42-635-5027
Strony WWW

USOSWeb

Pełnione funkcje na UŁ

Opiekun kierunku Informatyka ekonomiczna

Funkcje pozauniwersyteckie / członkostwo w organizacjach

Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą

Członek zarządu Sekcji Dokumentu Elektronicznego przy Łódzkim Oddziale PTI