Katedra Informatyki Ekonomicznej

dr inż. Katarzyna Lange - Sadzińska

Stanowisko: starszy wykładowca

Poczta: klange(at)uni.lodz.pl
Pokój: F223
Telefon: 42-635-5005
Strony WWW

USOSWeb

Pełnione funkcje na UŁ

Opiekun specjalności Informatyka w biznesie na kierunku Informatyka

Funkcje pozauniwersyteckie / członkostwo w organizacjach

Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Wiedzą

Członek zarządu Sekcji Dokumentu Elektronicznego przy Łódzkim Oddziale PTI