Katedra Informatyki Ekonomicznej

dr Łukasz Zakonnik

Stanowisko: adiunkt

Poczta: lukasz.zakonnik(at)uni.lodz.pl
Pokój: F114
Telefon: 42-635-5034
Strony WWW

USOSWeb

Pełnione funkcje na UŁ

Administrator i opiekun programów:
- IT Academy (wersja lokalna), na Wydział
- Ariadna, na Uniwersytet
Microsoft Certified Systems Engineer MS 2003, Microsoft Certified Trainer, MCSA, MCP, MOS.

Funkcje pozauniwersyteckie / członkostwo w organizacjach