Katedra Informatyki Ekonomicznej

dr hab. Radosław Zajdel

Stanowisko: prof. nadzw. UŁ

Poczta: radoslaw.zajdel(at)uni.lodz.pl
Pokój: F109
Telefon: 42-635-5100
Strony WWW

USOSWeb Linkedin ResearchGate

Pełnione funkcje na UŁ

Kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej
Pełnomocnik Dziekana ds. informatyzacji wydziału