Katedra Informatyki Ekonomicznej

prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński

Poczta: zie(at)uni.lodz.pl
Pokój: F210
Telefon: 42-635-5100
Strony WWW

USOSWeb

Pełnione funkcje na UŁ

Kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej
Z-ca dyrektora Instytutu Ekonomik Stosowanych i Informatyki

Funkcje pozauniwersyteckie / członkostwo w organizacjach

Vice-prezes Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej
Przewodniczący sekcji Gospodarki Elektronicznej Polskiego Towarzystwa Informatycznego
Vice-prezes Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego
Przewodniczący Komitetu Programowo-Organizacyjnego Krajowych Konferencji EDI-EC
Członek komitetu programowego Międzynarodowych konferencji EDI-EC w Bled Słowenia
Członek Zespołu ds. Gospodarki Elektronicznej przy Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie