Katedra Informatyki Ekonomicznej

Kierunek: Logistyka

studia I stopnia (3-letnie) – stacjonarne

Kierunek LOGISTYKA prowadzony jest przez Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki. Student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, czyli dyscyplin stanowiących fundament dla analizy funkcjonowania dowolnego podmiotu w gospodarce. Na tym tle prezentowana jest logistyka, z uwzględnieniem zarówno teoretycznych aspektów charakteryzujących jej istotę, jak też aplikacje rozwiązań systemowych. Ważną rolę w programie odgrywają treści związane z opisem i zastosowaniem sformalizowanych metod wspomagających podejmowanie decyzji w zakresie przedsięwzięć logistycznych. Nie mniej ważne jest poznanie systemów informatycznych usprawniających funkcjonowanie sfery logistyki w pojedynczym przedsiębiorstwie lub też umożliwiających organizowanie ścisłej współpracy podmiotów tworzących łańcuch dostaw.

Informatyczne Wspomaganie Decyzji Logistycznych

(specjalność międzykierunkowa)

Opis specjalności


Strona utworzona 21.10.2015 przez: Webadmin
Ostatnia aktualizacja 01.12.2015 przez: Webadmin
Strona wyświetlona 2265 razy.
Zgłoszenie awarii Do wydruku  Powrót Na górę