Katedra Informatyki Ekonomicznej

Konferencje

Dla przygotowania zainteresowanych polskich środowisk do wielkiego przełomu cywilizacyjnego, którego jesteśmy obecnie świadkami (upowszechnienie się elektronicznej wymiany danych), zespół pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej zapoczątkował organizowanie w Łodzi dorocznych międzynarodowych konferencji poświęconych tej tematyce.
Konferencje odbywały się nieprzerwanie w latach 1993 - 2012. Na przestrzeni lat udział w naszej imprezie brali przedstawiciele niemal wszystkich polskich środowisk i instytucji zainteresowanych tematyką EDI. Byli wśród nich zarówno praktycy, reprezentujący biznes oraz administrację, jak i teoretycy wywodzący się ze środowisk naukowych. Dała się zatem zauważyć tendencja do łączenia teorii z praktyką. Tendencja ta wynika z założenia, iż rzeczywisty postęp może się dokonywać jedynie w wyniku ciągłego konfrontowania:

  • punktu widzenia praktyki, która stawia problemy i nadaje im priorytety
  • z punktem widzenia teorii, która porządkuje wiedzę dotyczącą stawianych problemów, obiektywnie je bada i interpretuje uzyskane wyniki oraz opracowuje propozycje modelowych rozwiązań.

Z roku na rok rosła liczba uczestników konferencji oraz jej ranga, czego dowodem było objęcie jej patronatem przez Ministerstwo Gospodarki, które jest odpowiedzialne w naszym kraju za tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju gospodarki elektronicznej.
Z satysfakcją należy podkreślić, iż nasza konferencja, organizowana systematyczne od 15 lat miała sprawczy wpływ na faktyczny rozwój zastosowania nowoczesnych technologii komunikacyjnych w naszym kraju, zwłaszcza w przemyśle samochodowym i bankowości. Gorące polemiki, wymiana doświadczeń i konfrontacja teorii z praktyką były inspiracj dla przedstawicieli wielu przedsiębiorstw i wpływały na efektywność wysiłków wdrożeniowych. Dzięki wiedzy zdobytej przy okazji konferencji uniknięto powtarzania wielu błędów, które już wcześniej popełnili inni.

Trzeba zauważyć, iż nasza konferencja była w Polsce imprezą pionierską w zakresie swojej tematyki, znacznie wyprzedzającą obecną falę powszechnego zainteresowania elektroniczną platformą działania biznesu. Piętnaście lat w rozwoju informatyki to dużo, a w rozwoju teleinformatyki to nawet bardzo dużo. Obecnie systemami klasy EDI i Electronic Commerce zajmują się liczni informatycy. Piętnaście lat temu, gdy rozpoczynaliśmy organizowanie konferencji, o EDI prawie nikt w Polsce nie słyszał, a termin Electronic Commerce jeszcze w ogóle nie istniał. Stąd też nasza konferencja była niewątpliwie pierwszą cykliczną imprezą tego typu w kraju, co sprawia nam wielką satysfakcję.

Dla rozszerzenia płaszczyzny dyskusji oraz ujrzenia naszych krajowych osiągnięć w kontekście dokonań światowych zapraszamy na naszą konferencję również wybitnych ekspertów zagranicznych. Wśród gości zagranicznych byli przedstawiciele wszystkich kontynentów (z wyjątkiem Ameryki Południowej). Znajdowały się wśród nich wybitne osobistości światowej rangi m.in. z ONZ i Unii Europejskiej. Należy do tego grona zaliczyć m.in. dr Rosalie Zobel – dyrektora ds. elektronicznej gospodarki w Komisji Europejskiej, prof. dr Miltona Jenkinsa z Uniwersytetu Baltimore (zdobywca bardzo prestiżowego w USA tytułu „profesor roku”), Willisa Keenana doradca Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ ds. usprawniania handlu międzynarodowego w Europie Środkowej i Wschodniej. Niektóre z wymienionych wyżej osób przyjechały do Polski po raz pierwszy wyłącznie w celu uczestniczenia w naszej konferencji. Wszystkie edycje konferencji owocują wydaniem materiałów konferencyjnych. Materiały te, zwłaszcza w latach 90-tych, należały do bardzo nielicznych źródeł dotyczących EDI, dostępnych w języku polskim i były szeroko rozpowszechniane i wykorzystywane w środowisku akademickim oraz w środowisku praktyki gospodarczej.


Strona utworzona 06.03.2007 przez: Admin
Ostatnia aktualizacja 21.04.2013 przez: Webadmin
Strona wyświetlona 4556 razy.
Zgłoszenie awarii Do wydruku  Powrót Na górę