Katedra Informatyki Ekonomicznej

O Katedrze

Witamy na lokalnym serwerze Katedry Informatyki Ekonomicznej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

Katedra nasza, będąca od roku 2008 częścią Instytutu Ekonomik Stosowanych i Informatyki, zajmuje się badaniami naukowymi w następujących dziedzinach:

  • Gospodarka elektroniczna (EC) & Elektroniczna Wymiana Danych (EDI)
  • Narzędzia CASE (Computer Aided System Engineering) & Projektowanie systemów informatycznych (SI)
  • Systemy operacyjne i technologie sieciowe
  • Projektowanie serwisów internetowych ze szczególnym uwzględnieniem sfery e-commerce
  • Elektroniczne systemy płatności oraz informatyzacja sektora bankowego
  • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej
    projekt PICTURE – 6PR Unii Europejskiej

Z każdym rokiem obserwujemy wzrost zainteresowania środowiska informatycznego i biznesowego powyższymi tematami. W związku z tym nasza profesjonalna kadra dąży do zapewnienia studentom wiedzy rzetelnej oraz aktualnej. Wszyscy pracownicy katedry doskonale rozumieją konieczność współpracy. Chętnie wymieniamy nasze doświadczenia z przedstawicielami świata nauki, przemysłu i biznesu. Wielu naszych pracowników jest członkami Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej oraz uczestniczy w pracach Krajowej Konferencji EDI-EC.

Przedstawiciele Katedry uczestniczyli w pracach standaryzacyjnych związanych z EDI i EC prowadzonych w ramach EKG-ONZ w Genewie oraz byli zaproszeni do pełnienia funkcji recenzenta projektów finansowanych przez Komisję Europejską w Brukseli. Byli również zaproszeni do udziału w Narodowym Programie Foresight Polska 2020.

Pracownicy Katedry biorą udział w projektach "Strategia eZdrowie województwa łódzkiego na lata 2007-2013". Efektem tego projektu będzie opracowanie, mające być podstawą do rozpoczęcia prac nad rozwojem informatyzacji opieki zdrowotnej w województwie łódzkim. Ponadto brali udział w Projekcie Informatyzacji Uniwersytetu Łódzkiego.

Katedra jest wraz z Instytutem Ekonometrii oraz Instytutem Statystyki i Demografii na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym opiekunem kierunku Informatyka i Ekonometria. Informacje o programie studiów oraz materiały do zajęć znajdziecie na stronie Pracowni Gospodarki Elektronicznej, która jest również naszą platformą zdalnego nauczania.

Specjalność "Informatyka Ekonomiczna i Multimedia" której jesteśmy bezpośrednim opiekunem jest prowadzona od 1992 roku. Wielu jej absolwentów znalazło pracę w znanych firmach IT. Z opisem profilu naszego absolwenta można się zapoznać na tej stronie.

Od 2010 roku jesteśmy opiekunami kierunku "Informatyka".

Nasz adres:
90-214 Łódź
ul. Rewolucji 1905 r. nr 37
Telefony:
+48 42-635-5231 - Sekretariat [E136]
+48 42-635-5102 - Fax
e-mail: zie(at)uni.lodz.pl lub
e-mail: annab(at)uni.lodz.pl
Lokalizacja


Strona utworzona 02.10.2006 przez: Admin
Ostatnia aktualizacja 17.01.2018 przez: Webadmin
Strona wyświetlona 27335 razy.
Zgłoszenie awarii Do wydruku  Powrót Na górę