Katedra Informatyki Ekonomicznej

Kierunek: Informatyka i Ekonometria

1 stopień studiów

Opis kierunku

INFORMATYKA I EKONOMETRIA to kierunek studiów ekonomicznych, który kształci przyszłych analityków systemów ekonomicznych i informatycznych. Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Sylwetka absolwenta

Program studiów I stopnia zakłada, że absolwent powinien być dobrze przygotowany do badania procesów gospodarczych zarówno o charakterze mikroekonomicznym jak i makroekonomicznym. Posiada wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów a także różnych metod ilościowych i potrafi ją wykorzystać do analizy oraz prognozowania zjawisk na różnych szczeblach zarządzania. Wiedza z informatyki użytkowej może być wykorzystana do projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi. Absolwent tego kierunku powinien być dobrze przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych oraz instytucjach na takich stanowiskach, na których jest wymagane stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych.

Absolwent posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, jest także przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.

Główne przedmioty

 • ekonomia
 • analiza matematyczna
 • algebra liniowa
 • statystyka opisowa
 • statystyka ekonomiczna
 • statystyka matematyczna
 • ekonometria z zastosowaniami
 • badania operacyjne
 • programowanie komputerów
 • bazy danych
 • projektowanie systemów informacyjnych

Specjalności

2 stopień studiów

Opis kierunku

INFORMATYKA I EKONOMETRIA to kierunek studiów ekonomicznych, który kształci przyszłych analityków systemów ekonomicznych i informatycznych. Istnieje możliwość studiowania INFORMATYKI I EKONOMETRII w języku angielskim. Studia trwają 4 semestry i kończą się nadaniem tytułu magistra.

Sylwetka absolwenta

Studia II stopnia pozwalają poznać metody i narzędzia niezbędne do zaawansowanej analizy zjawisk gospodarczych. Wiedza absolwenta powinna również pozwalać na podejmowanie decyzji optymalnych. Wiedza zdobyta na studiach w ramach takich przedmiotów jak: analiza wielowymiarowa, ekonometria dynamiczna i finansowa, metody aktuarialne, statystyczna analiza rynku, czy sieci komputerowe powinna dawać też umiejętności niezbędne do prowadzenia zaawansowanej działalności doradczej w dowolnych centrach podejmowania decyzji lub firmach consultingowych.

Wyróżniający się absolwenci powinni być przygotowani do prowadzenia prac badawczych i kontynuowana edukacji na studiach doktoranckich.

Moduły do wyboru

 • informatyka w biznesie
 • rynki finansowe w teorii i praktyce
 • statystyka ubezpieczeniowa
 • zastosowanie metod optymalizacyjnych

Strona utworzona 15.11.2012 przez: Webadmin
Ostatnia aktualizacja 21.04.2013 przez: Webadmin
Strona wyświetlona 5104 razy.
Zgłoszenie awarii Do wydruku  Powrót Na górę