Katedra Informatyki Ekonomicznej

Wydarzenia

Dr Milan Popović zdobył I miejsce w konkursie Złote pióro PZF organizowanym przez Polski Związek Faktorów, na najlepszą pracę doktorską w roku 2017.

Zobacz więcej...

Kapituła Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2017 roku na swoim posiedzeniu 16 września 2017 r. w Rzeszowie dokonała wyboru laureatów tegorocznej edycji.

W kategorii publikacji edukacyjnych I miejsce otrzymała pozycja naszych kolegów: dr. Karola Korczaka i dr. Marka Melaniuka: "Algorytmika w analizach gospodarczych i społecznych".

Serdecznie im gratulujemy.

Informujemy, iż  Profesor Marian Niedźwiedziński został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie zostało przyznane na wiosek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego w uznaniu zasług dla rozwoju gospodarki elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego w Polsce.
W dniach 22-23 września 2016, zespół naszych pracowników uczestniczył w szkoleniu z Podstaw Modelowania Procesów Biznesowych z wykorzystaniem BPMN zgodnie z normą ISO/IEC 19510:2013. Po dwóch dniach intensywnych szkoleń uzyskali oni certyfikaty ich ukończenia.

W dniach 25-26 Maja 2015 r. w Bydgoszczy odbyła się Multikonferencja pt. „Zastosowanie technologii informacyjnych w administracji publicznej oraz narzędzi Business Intelligence w zarządzaniu budżetami jednostek samorządu terytorialnego” zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego miała zaszczyt bycia głównym organizatorem jednej z czterech Konferencji pt. „Zastosowanie technologii Internetowych i usług mobilnych w e-administracji”. Celem konferencji było poruszenie różnorodnych treści merytorycznych, dotyczących elektronicznej platformy usług w administracji publicznej – od najbardziej ogólnych aspektów społeczno-ekonomicznych, aż do szczegółowych kwestii technicznych i organizacyjnych. Przewodniczącym Konferencji był prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński, Kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Wychodząc z założenia, iż teoria i praktyka to „dwa wiosła tej samej łodzi”, które muszą być równocześnie aktywne, tematyka konferencji skierowana została do przedstawicieli różnych instytucji – zarówno praktyków, reprezentujących administrację oraz firm, jak i teoretyków wywodzących się ze środowisk naukowych.

Stało się tradycją, że studenci kierunku Informatyka mają możliwość skorzystania pogłębienia swojej wiedzy z Inżynierii Oprogramowania dzięki czynnemu udziałowi w warsztatach organizowanych przez Łódzką Społeczność Pasjonatów Agile- Zwinna Łódź. Tak i w 2015 roku w dniu 21 Maja w sali E108 Wydziału Ekonomiczno–Socjologicznego UŁ, w ramach przedmiotu Inżynieria Oprogramowania prowadzonego przez dr hab. inż. W. Mosorowa prof. UŁ, odbył się dwugodzinny warsztat komputerowy dotyczący popularyzacji zwinnych modeli tworzenia oprogramowania między innymi modelu Agile. Przeprowadzony on był przez mgr inż. Radosława Lonta z firmy Seamless, założyciela Łódzkiej Społeczności Pasjonatów Agile- Zwinna Łódź.

Takie warsztaty służą przykładem powiązania wiedzy akademickiej z wiedzą praktyczną potrzebną do znalezienia pracy w firmach informatycznych dla absolwentów UŁ.

Na zdjęciu znajdują uczestnicy warsztaty: studenci II roku kierunku Informatyka, prowadzący warsztat mgr inż. Radosław Lont, oraz dr hab. inż. Włodzimierz Mosorow, prof. UŁ

W dniu 3 lipca 2014 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania wyróżniającej oceny jakości kształcenia na kierunku "Informatyka i ekonometria" na studiach I i II stopnia - uchwała nr 465/2014. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, iż Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, prowadząc kształcenie na kierunku "Informatyka i ekonometria" spełnia w sposób wyróżniający kryteria jakości kształcenia.

Nasza jednostka jest współopiekunem tego kierunku i prowadzi na nim specjalność: Informatyka Ekonomiczna i Multimedia.

17 czerwca 2014 r. w Łodzi odbyła się XXI Konferencja e-Gospodarki zorganizowana przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego. Obrady, które miały miejsce na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, dotyczyły wybranych problemów e-Gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem takich aspektów jak bezpieczeństwo, rozwój, badania oraz edukacja. W Konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych ośrodków akademickich oraz partnerzy biznesowi. Konferencja została zorganizowana przy wsparciu Urzędu Miasta Łodzi, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, firmy DACHSER oraz Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej.

Na szczególne podkreślenie zasługuje zaangażowanie Urzędu Miasta Łodzi, który od wielu lat stara się promować Łódź jako prężny ośrodek naukowy rozwijający badania nad rozwojem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w biznesie i służbach publicznych. Nic zatem dziwnego, że właśnie w Łodzi ponad 20 lat temu rozpoczęto organizowanie konferencji poświęconych tej tematyce.

W dniu 29 Maja 2014 r na w sali F118 Wydziału Ekonomiczno–Socjologicznego UŁ, w ramach przedmiotu Inżynieria Oprogramowania prowadzonego przez dr hab. inż. W. Mosorowa prof. UŁ, odbył się dwugodzinny warsztat komputerowy dotyczący popularyzacji współczesnych modeli tworzenia oprogramowania między innymi modelu Agile. Przeprowadzony on był przez mgr inż. Radosława Lonta z firmy Ericpol oraz specjalistów przedstawicieli Łódzkiej Społeczności Pasjonatów Agile- Zwinna Łódź.

Na zdjęciu znajdują uczestnicy warsztaty: studenci II roku kierunku Informatyka, prowadzący warsztat mgr inż. Radosław Lont, pracownik firmy Ericpol oraz dr hab. inż. Włodzimierz Mosorow, prof. UŁ

Z przyjemnością informujemy, że prof. zw. dr hab. Marian Niedźwiedziński z naszej Katedry został wyróżniony medalem im. profesora Janusza Groszkowskiego.

Medal ten został nadany prof. M. Niedźwiedzińskiemu w uznaniu osiągnięć naukowych w gospodarce elektronicznej i rozpowszechnianiu wiedzy o społeczeństwie informacyjnym.

Dr Karol Korczak z Katedry Informatyki Ekonomicznej otrzymał nagrodę II stopnia w XVI Konkursie Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej w kategorii prac doktorskich za pracę pt. Uwarunkowania rozwoju cybermedycyny w polskich podmiotach wykonujących działalność leczniczą (Promotor: prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński) organizowanym przez Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej w 2013 roku.

W dniach 19-20.09.2013 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ przy ul. Rogowskiej, Katedra Informatyki Ekonomicznej zorganizowała IX Konsorcjum Doktoranckie Informatyki Ekonomicznej pod auspicjami Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. W Konsorcjum uczestniczyły 34 osoby, reprezentujące 6 polskich wyższych uczelni.

Najlepsze wystąpienia doktorantów zostały wyróżnione dyplomami.

W kategorii zaawansowanych prac doktorskich wyróżnienie zdobył mgr inż. Dariusz Brzeziński z Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. W kategorii wstępnych koncepcji prac wyróżnienie zdobyła mgr Katarzyna Marciniak z Katedry Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

W XV Konkursie Prac Dyplomowych mgr Kamil Lewandowski zajął 2 miejsce w kategorii prac magisterskich. Promotorem był prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński z naszej Katedry.

Temat pracy: "Analiza technologii Windows Presentation Foundation pod kątem projektowania graficznych Interfejsów użytkownika. Zastosowanie do budowy interfejsu aplikacji księgowej"