Katedra Informatyki Ekonomicznej

Badania naukowe i granty

Pracownicy naszej Katedry biorą udział w wielu projektach informatycznych dotyczących informatyzacji sektora bankowego, we współpracy z największymi w Polsce korporacjami zajmującymi się produkcją i wdrażaniem systemów informatycznych oraz konsultingiem takimi jak: Softbank S.A., Asseco Poland S.A. Accenture Polska, KPMG S.A. Efektem współpracy są prace doktorskie pracowników Katedry, związane z zagadnieniem informatyki bankowej, prace magisterskie o tej tematyce, pisane przez studentów promowanych przez pracowników Katedry, wiele artykułów opisujących problemy związane z informatyką w bankowości. W ramach zajęć laboratoryjnych, związanych z analizą i projektowaniem systemów informatycznych a także banków danych, poruszane są praktyczne przykłady zastosowania informatyki w bankowości.

Pracownicy Katedry brali udział w projektach:

  • "Strategia eZdrowie województwa łódzkiego na lata 2007-2013". Efektem tego projektu było opracowanie, które stanie się podstawą do rozpoczęcia prac nad rozwojem informatyzacji opieki zdrowotnej w województwie łódzkim
  • Projekt Informatyzacji Uniwersytetu Łódzkiego
  • Projekt PICTURE (6PR unii europejskiej) mający na celu zbudowanie narzędzia wspierającego jednostki administracji publicznej w budowaniu racjonalnej strategii wdrażania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Kierownik Katedry prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński pełnił funkcje koordynatora projektu z ramienia Uniwersytetu Łódzkiego.

Aktualne badania naukowe


Strona utworzona 06.03.2007 przez: Admin
Ostatnia aktualizacja 14.01.2015 przez: Webadmin
Strona wyświetlona 4568 razy.
Zgłoszenie awarii Do wydruku  Powrót Na górę