Katedra Informatyki Ekonomicznej

Ogłoszenia

Aktualnie wyświetlona strona 1 z 2
Terminy zaliczeń, egzaminów i zdawania projektów [Zaktualizowane]

15.09.2017, godz. 9:00 - 10:30, T102 - Poprawki z Systemów Operacyjnych, obie grupy

15.09.2017, godz. 11:00 - 12:00, F213 - Dopytki z Systemów Operacyjnych, obie grupy

Poprawki piszą osoby, które nie mają oceny w USOSie oraz nie ma ich na liście do dopytki.

15.09.2017, godz. 12:00 - 13:00, TF213 - konsultacje, zdawanie projektów

22.09.2017, godz. 9:00 - 11:00, F213 - konsultacje, zdawanie projektów, dopytki z Systemów Operacyjnych, obie grupy

Ogłoszenie nie będzie już aktualizowane. Wszystkie wyniki są publikowane w USOSWebie.


Terminy w sesji poprawkowej - dr Karol Korczak {Aktualizacja} [Zaktualizowane]

Poniżej podaję aktualne na chwilę obecną terminy w sesji:

- 12.IX (wtorek) - g. 9:30-11:00 - zaliczenia (projektów, rozdziałów prac seminaryjnych, prac pisemnych) - sala E207,

- 12.IX (wtorek) - g. 11:30-13:00 - konsultacje (zaliczenia projektów, rozdziałów prac seminaryjnych) - sala F227,

- 19.IX (wtorek) - g. 9:30-11:00 - zaliczenia (projektów, rozdziałów prac seminaryjnych, prac pisemnych) - sala E207,

- 19.IX (wtorek) - g. 11:30-13:00 - konsultacje (zaliczenia projektów, rozdziałów prac seminaryjnych) - sala F227,

Uwaga! Ogłoszenie będzie na bieżąco aktualizowane.


Terminy w sesji poprawkowej [Zaktualizowane]

Na konsultacje i poprawy we wrześniu zapraszam we wtorek 12 oraz 19 września  godzinach 13:15-14:50 do sali F227.

Termin dla studiów niestacjonarnych: 23.09. (sobota) 09:00 s.F227.


Terminy zaliczeń poprawkowych

Terminy zaliczeń są następujące (wszytkie odbędą się 18.09 w sali F117):

prog. kom - wykład, 11.30-12.00
prog. kom - ćwiczenia 12.10-12.50
technologie sieciowe - ćwiczenia 12.10-12.50
pozostałe sprawy - 13.00-13.30

generalnie są to jedyne terminy popraw - USOS zamyka się 24.09.


Terminy w sesji porawkowej

Terminy popraw i konsultacji w sesji poprawkowej:

13.09  (środa) - 15:00 - 16:30

20.09 (środa) -  15:00- 16:30

Numer sali będzie podany na drzwiach mojego pokoju (F215)

 


[Następna] [Ostatnia]

[Nieaktualne ogłoszenia]