Katedra Informatyki Ekonomicznej

10 lat Zakładu Informatyki Ekonomicznej

W roku 2005 minęło 10 lat od powstania Zakładu Informatyki Ekonomicznej. Pierwotnie nasz zakład nazywał się: Zakład Analizy i Projektowania Systemów, w skrócie ZAiPS i powstał w ramach Katedry Informatyki. Z chwilą wyodrębnienia się naszego Zakładu ze struktury Katedry Informatyki oraz afiliowania go jako samodzielnej jednostki organizacyjnej w strukturze Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, staliśmy się opiekunami specjalności Informatyka Ekonomiczna na kierunku Informatyka i Ekonometria.


Pierwotnie nasz zakład nazywał się:
Zakład Analizy i Projektowania Systemów
ZAiPS
ZiEW 2002 roku zmieniliśmy nazwę na:
Zakład Informatyki Ekonomicznej

Wypromowaliśmy ponad

 • 30 licencjatów
 • 270 magistrów
oraz
 • 8 doktorów
  • dr Katarzyna Lange-Sadzińska - 1995
  • dr Małgorzata Ziemecka - 1997
  • dr Jarosław Zając - 2000
  • dr Konrad Szymański - 2001
  • dr Suha Hadi - 2001
  • dr Konrad Woźniacki - 2002
  • dr Agnieszka Grudzińska-Kuna - 2003
  • dr Anna Sadowska - 2005

Konsorcja doktoranckie

Byliśmy organizatorami 3 Konsorcjów Doktoranckich Informatyki Ekonomicznej. Ostatnie odbyło się w 2005 roku.


Uczestniczyliśmy w licznych zagranicznych konsorcjach doktoranckich.

Pracownia Gospodarki Elektronicznej

Pracownia Gospodarki Elektronicznej W ramach naszego Zakładu powstała jako jedna z pierwszych w kraju Pracownia zajmująca się praktycznymi zastosowaniami gospodarki elektronicznej. Obecnie zajęcia w oparciu o to oprogramowanie są prowadzone w pracowniach wydziałowych.
Zespół pracowników Pracowni Gospodarki Elektronicznej prowadzi prace nad wdrożeniem zdalnego nauczania (Distant Education).

Staże zagraniczne

Liczni studenci naszej specjalności uczestniczyli w stażach w holenderskiej firmie TIE. Rozszerzali tam swoją wiedzę uzyskiwaną na zajęciach prowadzonych w Pracowni Gospodarki Elektronicznej. Najlepsi z nich otrzymywali propozycje pracy w tej firmie.

Konferencje EDI-EC

Od roku 1993 uczestniczymy w dorocznych międzynarodowych konferencjach poświęconych nowoczesnym metodom komunikacji gospodarczej organizowanych w Łodzi. Celem konferencji jest przygotowanie zainteresowanych polskich środowisk do tego wielkiego przełomu cywilizacyjnego, którego jesteśmy obecnie świadkami. Zorganizowane pod kierownictwem dr hab. Mariana Niedźwiedzińskiego i nasz zespół konferencje odbywały się nieprzerwanie w latach 1993 - 2004.

Wszystkie edycje konferencji owocują wydaniem materiałów konferencyjnych. Materiały te, zwłaszcza w latach 90-tych, należały do bardzo nielicznych źródeł dotyczących EDI, dostępnych w języku polskim i były szeroko rozpowszechniane i wykorzystywane w środowisku akademickim oraz w środowisku praktyki gospodarczej.
 • 13 tomów;
 • 4076 stron;
 • 317 artykułów w jęz. polskim;
 • 52 artykułów w jęz. angielskim

Strona utworzona 06.10.2005 przez: Webadmin
Ostatnia aktualizacja 21.04.2013 przez: Webadmin
Strona wyświetlona 4771 razy.
Zgłoszenie awarii Do wydruku  Powrót Na górę